NYTTIGE LINKS

Vi har samlet en række nyttige links til dig, der gerne vil vide mere om videreuddannelse. Du er også altid velkommen til at kontakte os.

amukurs.dk

Samlet overblik over alle AMU-kurser inden for industriens område.

brugjobrotation.dk

Medarbejder på kursus mens vikarer klarer arbejdet.

efteruddannelse.dk

Tilmeldings- og ansøgningsportal for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, herunder AMU-kurser.

   

fremtidenerfaglaert.dk

Er du ikke-faglært og over 25 år, kan voksenlærlinge-ordningen blive din mulighed for at få den faglærte uddannelse, du altid har drømt om.

industriensuddannelser.dk

Det faglige indhold, varighed, struktur og mål på de forskellige erhvervs- og efteruddannelser inden for industrien.

minkompetencemappe.dk

Et redskab til at få overblik over og dokumentere, hvad du kan og har lært via din uddannelse, dit job og dit fritidsliv.

optagelse.dk

Tilmeldingen til ungdomsuddannelserne og ansøgning til de videregående uddannelser.

praktikpladsen.dk

Internet-mødested for elever og virksomheder inden for erhvervsuddannelserne.

   

su.dk

Statens Uddannelsesstøtte er en økonomisk hjælp, du kan få, mens du uddanner dig.

svu.dk

StatensVoksenuddannelsesstøtte er en økonomisk hjælp til folk, der ønsker at efter- eller videreuddanne sig.

ug.dk

På UddannelsesGuidenfindes information om ordinær uddannelse, voksen- og efteruddannelse samt job og arbejdsmarkedsforhold i Danmark.

voksenlaerling.nu

Som voksenlærling bliver du faglært og får løn, mens du uddanner dig i praktik og på skoleforløb.