PRISER OG TILSKUD

Vi opkræver den normpris (deltagerbetaling) for uddannelse, som er fastsat i finansloven. Se deltagernebetalingen for de enkelte fag.

SVU

En lang række af Akademifagene giver dig mulighed for at søge om SVU, som står for Statens Voksenuddannelsesstøtte. SVU er økonomisk støtte til beskæftigede, som ikke har en mellem eller lang videregående uddannelse, og som ønsker at efter- eller videreuddanne sig på folkeskole-, gymnasialt eller videregående niveau. Du kan søge SVU som dækning for den arbejdsindtægt, du taber ved at uddanne dig i arbejdstiden.  Hvis din virksomhed betaler din uddannelse, og giver dig fri til at følge undervisningen, modtager din virksomhed pengene.


Kompetencefonde

Virksomheder og medarbejder kan i nogle tilfælde søge om tilskud til at deltage i efter- og videreuddannelse. Læs mere om betingelser og hvilke kompetencefonde, der er.