AKADEMI

Er du i job, og vil du supplere din faglighed med ny viden? Eller vil du opbygge kompetencer inden for et nyt felt, så du kan søge mod nye jobområder? Så kan en akademiuddannelse være et godt valg, som vi udbyder i samarbejde med Act2learn Erhverv.

Akademiuddannelser er korte erhvervsrettede ECTS-uddannelser, som tager afsæt i erhvervslivets aktuelle behov. Med en akademiuddannelse får du en fleksibel efteruddannelse, som du kan tage på deltid. Du kan plukke og sammensætte lige netop det uddannelsesforløb og tempo, der passer dig bedst. Har du ikke mod på eller brug for en hel uddannelse, kan du blot tage et enkelt akademifag for at skærpe dine kompetencer på et bestemt område.

Såfremt du søger SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) skal du være opmærksom på, at dette skal søges ca. 4 uger før opstart af et akademifag. Læs mere her.

Vores udbud for foråret 2020 kan du se her. Desuden kan du søge tilskud til vores akademiforløb gennem omstillingsfonden. Se her hvordan du gør dette.

Ledelse

En akademiuddannelse i Ledelse giver dig indsigt i en række spændende redskaber – lige fra de gode klassiske,  gennemprøvede tiltag til de helt nye. Uddannelsen fokuserer ikke på at lære dig en række teorier; den fokuserer derimod på, hvordan du kan anvende dem i din hverdag.

Se oversigt over fagene i Ledelse

Økonomi- og ressourcestyring

Akademiuddannelse i Økonomi og Ressourcestyring kvalificerer dig til selvstændigt at kunne varetage arbejde med at analysere, planlægge og gennemføre løsninger, der bredt vedrører økonomi og ressourcestyring i handels-, produktions-, og servicevirksomheder nationalt og internationalt.

Se oversigt over fagene i Økonomi- og ressourcestyring

Kommunikation og formidling

Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling giver dig redskaber til at kommunikere et budskab klart, konstruktivt og præcist til relevante målgrupper. Samtidig gør uddannelsen dig i stand til at sætte kommunikationen ind i en større strategisk sammenhæng.

Se oversigt over fagene i Kommunikation og formidling

Fleksibel akademiuddannelse

En fleksibel akademiuddannelse gør det lettere for dig at bygge videre på dine kompetencer, idet du kan designe din egen akademiuddannelse, hvor du kan sammenkoble moduler på tværs af forskellige akademiuddannelser. Det giver dit et fleksibelt uddannelsesforløb, hvor det er muligt at søge merit.