Innovation og forandringsprocesser

Skab et solidt forspring ved at sætte fokus på mål og på samspillet mellem innovation, strategi og kultur. Samspillet lykkes, når strategien giver mening og værdi – og når innovation bliver en integreret del af virksomhedens måde at tænke/handle på.

Virksomhedskulturen sætter vi i spil som en naturlig medspiller i forandringsprocessen.

Til jer som ønsker:

  • en unik markedsposition og en styrket  konkurrencekraft gennem forandringsprocesser.
  • en samlet virksomhedskultur, hvor radikal  innovation er en del af virksomhedens daglige arbejde.
  • at se innovativt på forretningsudvikling gennem medarbejder- og brugerdrevet kreative processer.
  • konkrete værktøjer og metoder til at arbejde med strategi, innovation og kultur – fx Den kreative platform.