Tilmeld din elev til uddannelsen

Når du har fundet den rette kandidat til elevstillingen, skal virksomhed og elev sammen udfylde en skriftlig uddannelsesaftale og praktikplan. 

Uddannelsesaftalen

En elevuddannelse starter med at du indsender en uddannelsesaftale mellem din virksomhed og jeres nye elev, til Frederikshavn Handelsskole. Uddannelsesaftalen udgør en ansættelseskontrakt mellem virksomheden og eleven, og heraf fremgår længden af uddannelsen, lønnen, arbejdsstedet og hvilken uddannelse eleven tager. 

Uddannelsesaftalen skal sendes til Frederikshavn Handelsskole 

Uddannelsesaftaler på blanket
Den originale uddannelsesaftale med dato og underskrift fra både elev og virksomhed skal sendes/afleveres til Frederikshavn Handelsskole. 

Frederikshavn Handelskole
Att: Hovedforløb
Kirkegade 9
9900 Frederikshavn 

Digitale uddannelsesaftaler 
Digitale aftaler er indholdsmæssigt identiske med blanketten til uddannelsesaftaler. 

Både skole og virksomhed kan udfylde uddannelsesaftalen. Eksempelvis kan skolen være behjælpelig med at udfylde en del af uddannelsesaftalen, hvorefter virksomheden kan udfylde det resterende og underskrive. 

Når aftalen sendes mellem parterne, foregår det ved, at der bliver sendt en mail med link til aftalen. Forsendelsen er sikker, da modtageren skal logge ind med en adgangskode. 

Godkendelse som praktiksted

Hvis din virksomhed ikke er godkendt som praktiksted, eller det er mere end to år siden virksomheden blev godkendt, skal virksomheden nygodkendes.