EUS - 5
- for studenter fra stx, htx eller hf

LEDIGE PLADSER

01.07.2019

Studenter kan supplere deres gymnasiale uddannelse med merkantile erhvervsuddannelsesfag og blive klar til en elevplads i en virksomhed på kun 5 uger. 

Har du allerede en elevplads og er du student? Så er EUS-5 også målrettet dig. Du har to muligheder: 

 1. Afslut EUS-5 for studenter først, og påbegynd din uddannelsesaftale med virksomheden bagefter. Din uddannelsesaftales varighed vil således udgøre 2 år. 

 2. Start din praktik i virksomheden inden du påbegynder EUS-5. Din uddannelsesaftale forlænges med fem uger, således at varigheden af praktikken totalt udgør 2 år og 5 uger. 


Varighed

5 uger

Økonomi

EUS-5 er SU-berettiget. 

Vælg brancheretning ved tilmelding

Du får indblik i en række uddannelsesspecifikke fag, der tager udgangspunkt i den brancheretning, som din kommende praktikplads hører under. Det er derfor afgørende for din fremtid, hvilken brancheretning du vælger ved tilmelding til EUS-5.

Vælg mellem tre brancheretninger:

KONTOR
Du kan frit vælge mellem syv specialer:

 • Administration
 • Advokatsekretær
 • Lægesekretær
 • Offentlig administration
 • Spedition og shipping
 • Revision
 • Økonomi

HANDEL
Du kan frit vælge mellem fire specialer:

 • Digital Handel B2B
 • Salgsassistent, salg
 • Indkøbsassistent
 • Logistikassistent

DETAIL
Du kan frit vælge mellem fem specialer:

 • Digital Handel
 • Convenience / Convenience med profil
 • Salgsassistent / Salgsassistent med profil
 • Blomsterdekoratør
 • Dekoratør / Visual merchandiser

EUS - 5 forløbet

EUS-forløbet er intensivt, målrettet og branchespecifikt. Eleverne danner på kryds og tværs af brancheretningerne kontor, handel og detail simulerede virksomheder. Eleverne forhandler, på vegne af deres virksomhed, banklån med banken og for at kunne handle med klassekammeraternes virksomheder udarbejder de blandt andet salgsmateriale, købsfakturaer og ordrebekræftelser. 

Forløbet afsluttes med en grundforløbsprøve, som du skal bestå inden du kan begynde i praktik i en virksomhed.

Praktik

Når du har afsluttet EUS-5 er du klar til at starte i praktik i en virksomhed. Har du ikke en praktikplads, når du er færdig på handelsskolen, så kan du søge om optagelse i skolepraktik. Praktikkonsulenten informerer om dine muligheder, når PraktikService besøger din klasse. 

Afsætning C

Erhvervsøkonomi C

IT C

Det uddannelsesspecifikke fag (DUSF)

Bettina Lauridsen Hägele

blha@fhavnhs.dk

2448 3831

Jimmi E. Nielsen

jini@fhavnhs.dk

6169 2595