Hvad kan jeg blive med en EUD?

 

Med et bestået EUD grundforløb er du klar til din to-årige erhvervspraktik i en virksomhed.

Hver brancheretning, afhænger af det valg du tog inden du startede på grundforløb 2.
Du skal vælge mellem; detail (butik) eller handel

Detailhandelsuddannelser
Digital Handel, Convenience, Salgsassistent i butik, dekoratør, blomsterdekoratør

Handelsuddannelser
Digital Handel B2B, Handelsassistent, indkøbsassistent, logistikassistent