Kun fantasien sætter grænser

Vil du være direktør, entreprenør, speditør eller revisor? Eller har du flair for indretning, salg og markedsføring? Med Maritim Business EUX holder du dine muligheder åbne. 

Maritim Business EUX er en ungdomsuddannelse, der gør din vej til erhvervslivet mere virkelig. Frederikshavn Handelsskole samarbejder med flere maritime virksomheder for at din erhvervsuddannelse kan veksle mellem teori og virkelighedsnære problemstillinger. Du får en kvalitetsuddannelse, der klæder dig fagligt på inden for blandt andet; afsætning, samfundsfag, erhvervsøkonomi, finansiering, IT og innovation. 


Uddannelsens opbygning

Efter to år i skole er du klar til at tage en 2-årig elevuddannelse i en virksomhed. Du kan også læse en kort- eller mellemlang videregående uddannelse, hvis det er det, som du brænder for. 

Vil du være elev?
På grundforløb 1 skal du vælge, hvilken brancheretning du vil specialisere dig inden for. Du kan vælge mellem; detail (butik), handel eller kontor. 

I løbet af de to første år på Frederikshavn Handelsskole får du fag som dansk og engelsk. Du får også merkantile fag som markedsføring og  erhvervsøkonomi. På det studieforberedende år skal du vælge mellem afsætning og samfundsfag, som dit valgfag.

Optagelse
Søg om optagelse her