EUD - Den korteste vej til erhvervslivet

Med en EUD kan du allerede efter ét år påbegynde en elevplads, og efter to år som elev i en virksomhed er du færdiguddannet. EUD er en erhvervsuddannelse for dig, der har fokus på det praktiske. Du får en erhvervsuddannelse, der giver dig mulighed for at fokusere på det, du er særligt interesseret i og brænder for.

Med en EUD-uddannelse vil du få undervisning, der styrker dine evner og udfordrer dig personligt, fagligt og socialt. Du kommer til at arbejde med cases fra erhvervslivet, hvilket gør dig bedre rustet til de problemstillinger og opgaver du vil komme til at løse i din fremtidige karriere.

 

Cannot implicitly convert type 'Umbraco.Core.Dynamics.DynamicNull' to 'Umbraco.Web.Models.DynamicPublishedContent'

Hvem er du?

Du kan begynde på din EUD på flere måder. Din start afhænger af din alder, uddannelsesbaggrund, og om du har en praktikplads, før du starter.

For at søge om optagelse på EUD skal du have afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse med minimum 02 i karakter i fagene dansk og matematik.

Grundforløb 1

20 uger

Grundforløb 2

20 uger

Hovedforløb

2 år

Grundforløb

20 uger

Hovedforløb

2 år

Uddannelsens grundforløb

Grundforløb - varighed 20 - 40 uger
Det merkantile EUD-forløb begynder med et grundforløb på 20- 40 uger afhængigt af din baggrund (se dit forløb i figuren ovenfor). Grundforløbet består af to dele grundforløb 1 (GF1) og grundforløb 2 (GF2), der hver tager 20 uger. På grundforløb 1 arbejder du projektorienteret. På grundforløb 2 specialiserer du dig inden for den retning, du har valgt - handel eller detail.

Hovedforløb - varighed 2 år
Inden du kan begynde på hovedforløbet, skal du have afsluttet GF2. Hovedforløbet varer to år og veksler mellem praktik og skoleophold på 1-4 uger ad gangen på Frederikshavn Handelsskole eller andre handelsskoler (i alt 5-17 uger afhængig af speciale). I den sidste halvdel af din praktiktid skal du skrive en fagprøve, som du skal bestå med mindst 02 i karakter.

Når skole- og praktikdel er afsluttet og bestået, får du et uddannelsesbevis.