Handlingsplan for øget gennemførsel

Handlingsplanen for Frederikshavn Handelsskole har fokus på, hvordan vi på Frederikshavn Handelsskole arbejder med at bidrage til at opfylde målene i EUD-reformen. 

  1. Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte fra 9. eller 10. klasse
  2. Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse
  3. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
  4. Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes

Vil du vide mere om hvordan Frederikshavn Handelskole bruger handlingsplanen internt som styringsredskab, og hvordan Frederikshavn Handelsskole forholder sig kritiske overfor egne resultater - herunder udfordringer og potentialer samt hvordan Frederikshavn Handelsskole vurderer årsagen til udviklingen?

Så kan du læse hele handlingsplanen for 2017 på nedenstående link.