Skolepraktik er for dig, som ønsker at færdiggøre din erhvervsuddannelse, men endnu ikke har fundet en lære- eller praktikplads inden du dimitterer fra Frederikshavn Handelsskole. 

Tidligst 2 uger før dimission og senest 2 uger efter, indkalder Praktikkonsulenten til et obligatorisk orienteringsmøde omkring skolepraktik.
Vigtigt - Deltager man ikke denne dag, kan man ikke længere blive optaget i skolepraktik.

For at komme i betragtning til en skolepraktikplads, er der en række elementer du skal kunne leve op til. Det er på baggrund af dem og en personlig samtale/interview med handelsskolens Praktikkonsulent, at du kommer i betragtning til en skolepraktikplads.

På denne side vil du finde alle nødvendige informationer og retningslinjer, for at kunne søge i skolepraktik.

Lære og Praktikkonsulent
Kathrine Astrupgaard Münter
 
Bygning A, lokale 1.18
Tlf.: 2725 8524
kamu@fhavnhs.dk

 

SKOLEPRAKTIK

Samlede krav for optagelse i skolepraktik.