sygdom og fravær

Sygdom

I tilfælde af sygdom skal du altid give besked via Lectio/ Elevplan inden kl 8.15.

Skulle Lectio/ Elevplan være ude af drift skal du sende en e-mail direkte til din kontaktlærer. Mail-adressen kan du finde på skolens hjemmeside.

Lovligt fravær

Enkelte fraværssituationer betragtes som lovligt fravær. Det kan f.eks. være indkaldelser til sygehus, speciallæge, session, teori- og køreprøve samt glatkørsel. Der kræves dokumentation på dette. Lovligt fravær kan også skyldes deltagelse i begravelse.

Du kan ikke få godkendt lovligt fravær ved f.eks. almindelig lægebesøg, tandlæge, køretimer, ferier, fødselsdage, sølvbryllup osv.

I dit stamlokale hænger en blanket, som du skal bruge til lovligt fravær. Husk at vedhæfte dokumentationen. Blanketten skal afleveres til din kontaktlærer.

OPFØLGNING PÅ FRAVÆRSREGISTRERING

I Lectio/ Elevplan skal du hver uge tjekke dit registrerede fravær. Er der sket fejl i registreringen, skal du, når du opdager fejlen, tale med den gældende underviser, der har registreret dit fravær, der beklageligvis har lavet en tastefejl.

Det er dit ansvar, at tjekke og få rettet eventuelle fejl.

Afleveringsarbejde

Du har pligt til dit udføre det skolearbejde, som du bliver pålagt af dine lærere. Det betyder også at aflevere dine skriftlige opgaver, som Frederikshavn Handelsskole eller lærerne har fastlagt, med den kvalitet i besvarelsen, som forudsætter minimum. Ved skriftlige opgaver og projekter, hvor der er fastsat en tidsfrist, skal du altid overholde tidsfristen.

Alle opgaver skal afleverer du via Lectio/ Elevplan. Sker det ikke, betragter skolen det som en overtrædelse af reglerne, og lærerne har ikke pligt til at rette din for sent afleverede opgave. Vær opmærksom på at du ikke nødvendigvis får en skriftlig tilbagemelding på din skriftlige opgave eller aflevering. Til tider skal opgaverne fremlæges mundtligt i klassen.

Hvis du ikke har afleveret de opgaver, som du er blevet pålagt, kan konsekvensen være, at du i værste tilfælde ikke kan fortsætte/ færdiggøre din uddannelse. Forud for det kan du blive indkaldt til en/ et obligatorisk lektiecafe/ et skrivefængsel, for at sikre afleveringen af dine opgaver.

Ved opgaver, der skal afleveres som betingelse for, at du kan blive indstillet til eksamen/ prøve i det de pågældende fag, kan for sen aflevering medføre, at du ikke får lov til at gå til eksamen i faget.

Afleverer du en opgave, som er et afskrift af en anden opgave eller bliver den i øvrigt vurderet som snyd/ plagiat, betragtes opgaven som ikke afleveret. Snyderi/ plagiat kan medføre sanktioner og det indgår altid i vurderingen af din studieaktivitet

FASTHOLDELSE

Skulle det ske, at du har uacceptabelt meget fravær, vil du blive bedt om at møde op til en lektiecafe eller et skrivefængsel, hvor det er meningen at du skal indhente det forsømte; opgaver, læsning, afleveringer og lignende.

Udebliver du fra skrivefængslet/ lektiecafeen vil du blive indkaldt til en samtale med din kontaktlærer. Samtalen skulle gerne resultere i, at du fremover kan overholde din tilstedeværelsespligt. Denne samtaler udløser automatisk 1. skriftlige advarsel. Er du under 18 år, vil dine forældre naturligvis modtage en kopi af denne advarsel.

Skulle du mod alt forventning ikke overholde den aftale, som bliver lagt omkring din fremtidige tilstedeværelsespligt, vil din kontaktlærer og evt. uddannelseschefen indkalde dig til en meget alvorlig samtale om, hvorvidt det giver mening, at du fortsætter din uddannelse. Denne samtale udløser automatisk 2. skriftlige advarsel. Er du under 18 år, vil dine forældre naturligvis modtage en kopi af denne advarsel.