Ungdomskort til bus og tog


Uddannelsesstart i august 2018 - godkendelse til Ungdomskort

Studerende, der skal begynde på en uddannelse til august, kan tidligst søge godkendelse til Ungdomskort fra medio juni, selv om uddannelsesstedet har indskrevet dem. 

 

Når du er elev på Frederikshavn Handelsskole kan du få rabat på den daglige transport til skolen - et uddannelseskort. 

Du har dog kun ret til rabat på offentlig transport i de måneder, hvor der er undervisning, eksamen, prøver eller lignende på skolen. Det betyder, at du som udgangspunkt ikke får rabat i juli. Hvis du modtager undervisning, har prøver, eksamen eller lignende i juli, har du naturligvis ret til rabat denne måned. Skolen indberetter til Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, hvis du har ret til rabat i juli. 

Hvornår kan kortet bruges?

Uddannelseskortet kan bruges til skolekørsel og til al anden kørsel med NT´s busser og DSB i de zoner, kortet gælder (der er særlige regler for kort, der krydser regionsgrænsen).

Hvor kan kortet bruges? 

Med et ungdomskort kan du rejse mellem din bopæl og dit uddannelsessted, samt resten af dit takstområde. Se dit takstområde på www.ungdomskort.dk

Har du spørgsmål i forbindelse med NT's ungdomskort kan du kontakte Handelsskolen administrerende leder

Tove Kongsbak Kobberup
Tove Kongsbak Kobberup (TKOB)
NT- og SU-vejleder | Adm. leder
tkob@fhavnhs.dk
9620 5507