Vejledning og støtte

 

På Frederikshavn Handelsskole har du en række muligheder, for hjælp og vejledning. Du kan allerede kontakte Handelsskolen inden studiestart, for at få hjælp, råd og vejledning. Herunder kan du se listen af muligheder for råd og vejledning samt mere information omkring dit nuværende eller kommende studie samt studieretning.

Vejledning på Frederikshavn Handelsskol

Studievejledere på Handelsskolen

Studievalg Nordjylland - Eller direkte kontakte; vejleder Martin Rovs Hansen, som er tilknyttet Frederikshavn Handelsskole. 

Tlf.: 99 40 39 00 eller på mail: mrh@studievalg.dk

Praktikkonsulent

SAMTALE MED DIN KONTAKTLÆRER

Du kan til enhver tid bede om en samtale med din kontaktlærer, som fungerer som din rådgiver, og som skal være med til at skabe et godt klima i klassen og støtte det sociale samvær. Din kontaktlærer virker desuden som bindeled mellem dig, klassen, de øvrige lærer og Handelsskolens ledelse.

Hvis du har noget, du gerne vil tale med din kontaktlærer om, kan du altid kontakte ham/ hende via mail eller personligt. Det kan være du mangler gode råd eller vejledning i forbindelse med din skolegang her hos os eller har nogle personlige udfordringer du slås med. Din kontaktlærer vil gøre hvad han/ hun kan for at hjælpe dig. Andre emner kan være:

  • Evaluering af hvordan du udvikler sig personlig og fagligt
  • Din trivsel på skolen
  • Din studieaktivitet
  • Din personlige uddannelsesplan for dit grundforløb

Læsevejleder

Du kan godt gå på Frederikshavn Handelsskole, selv om du har svært ved at læse. Har du brug for hjælp og støtte med den daglige læsning og skrivning, kan du kontakte vores læsevejleder; Lene Porsborg.

Lene Porsborg
Lene Porsborg (LPOR)
Lektor, læsevejleder, int. koordinator
lpor@fhavnhs.dk

PSYKOLOG

Har du behov for en samtale med Handlesskolens psykolog Inge Balslev, kan du komme til hende i hendes kontortid i lokalet ved siden af info 2 på 1. sal i D-bygningen.

Du kan kontakte hende på mail; ingebalslev@sykologerne-stormgade.dk eller på telefon; 21 44 98 87

BRUG FOR EN FORTROLIG SNAK?

Alle elever har mulighed for at aftale en samtale med Sundhedskoordinator Jette Slot Nielsen fra Frederikshavn Kommune. Hun kan være behjælpelig med emner som; kost, sorg, motion, søvn, røg, ensomhed, fravær osv.

Hun er til stede på Handelsskolen hver torsdag i lokale A 1.20 i tidsrummet 08.15-11.00. Eleverne behøver ikke at aftale en tid, men det kan være en fordel.

Kontakt

Jette Slot Nielsen, Sundhedskoordinator på ungeområdet

Mobil: 30 30 52 68

Mail: jesn@frederikshavn.dk

VOKSENMENTOR

Har du brug for noget ekstra støtte i forbindelse med din uddannelse kan hjælpen være en mentor. En mentor er en voksen person, du kan støtte dig op ad i forbindelse med dit studie og dit privatliv. Mentoren støtter dig i at påbegynde din uddannelse eller at fortsætte den.

Ønsker du en voksenmentor fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) skal du kontakte din kontaktlærer.