KUU - Den Kombinerede UngdomsUddannelse

Den Kombinerede UngdomsUddannelse (KUU) er en toårig ungdomsuddannelse, som henvender sig til dig, der er færdig med 9. eller 10. klasse, men som endnu ikke er klar til at starte på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse. Det kan være personlige, faglige eller social årsager, der gør, at du ikke er klar endnu. Måske skal du have forbedret dine karakterer eller træne dine sociale færdigheder.

KUU sigter mod, at du kommer i arbejde efterfølgende, eller begynder på videre uddannelse.

Hvem er du?

Du kan begynde på KUU, hvis du er under 25 år, har afsluttet 9. eller 10. klasse og vurderes egnet af din UU-vejleder. Du må ikke have en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse i forvejen.

Uddannelsens indhold

Uddannelsens indhold kombinerer undervisning og erhvervstræning, hvor du kommer ud og prøver at arbejde inden for en given branche. Der er fire erhvervstemaer under KUU: Handel og service, Det blå Danmark, Pædagogik og sundhed og Turisme, kultur og fritid. Alle fire temaer udbydes på Frederikshavn Handelsskole.

Handel og Service
Erhvervstemaet Handel og Service giver dig introduktion til, hvilke opgaver du kommer til at løse inden for detailhandlen. Det gælder hvad enten det er i et supermarked, et varehus eller en specialforretning. 

Uddannelsen fokuserer på din personlige udvikling og fremtræden — eksempelvis det at være serviceminded, samarbejde og kunne håndtere konflikter på en god måde.

Det Blå Danmark
Erhvervstemaet Det Blå Danmark introducerer dig for de forskellige erhverv inden for det maritime område. Du vil opleve, hvad det vil sige, at arbejde i virksomheder, som har tilknytning til skibsfart og havet omkring os.

Uddannelsen vil give dig generel læring og forståelse for, hvad det vil sige at arbejde inden for det maritime erhvervsområde. 

Pædagogik og sundhed
Erhvervstemaet Pædagogik og sundhed giver dig kendskab til, hvad det vil sige at arbejde med børn og ældre mennesker, som har brug for din omsorg. Du vil få kendskab til, hvad det vil sige at arbejde inden for sundhedssektoren med blandt andet pleje, sundhed, kost og pædagogik. 

Turisme, kultur og fritid
Erhvervstemaet Turisme, kultur og fritid introducerer dig for arbejdet i turistbranchen. Denne branche er for dig, der har lyst til at arbejde med kultur, turisme, sprog, kost, bevægelse og oplevelser.

Engelsk er en naturlig del af uddannelsen, da det er afgørende for at kunne arbejde med kultur og turisme.

Sådan bliver du elev

Optagelse på KUU foregår via KUUNO.dk. For at begynde på KUU skal din UU-vejleder vurdere, at det er et uddannelsestilbud, der passer til dig. 

Har du spørgsmål kan du kontakte KUUNO på kuuno.dk. Du er også meget velkommen til at kontakte vores UU-vejleder Luise.

Luise Steen Michaelsen
Luise Steen Michaelsen (LMIC) Handelsoverlærer lmic@fhavnhs.dk 96205550