KUUNO
MIT LIV - MIN UDDANNELSE

Den kombinerede ungdomsuddannelse er en uddannelse der tager op til to år. Når du er færdig, har du færdigheder til at finde et job inden for et specifikt erhverv eller til at fortsætte på en anden uddannelse.

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/btnRTE.cshtml)

KUU
Den Kombinerede Ungdomsuddannelse

Den Kombinerede Ungdomsuddannelse - KUU er en toårig ungdomsuddannelse, som henvender sig til dig, der er færdig med 9. eller 10. klasse, men som endnu ikke er klar til at starte på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse. Det kan være personlige, faglige eller social årsager, der gør, at du ikke er klar endnu. Måske skal du have forbedret dine karakterer eller træne dine sociale færdigheder.

KUU sigter mod, at du kommer i arbejde efterfølgende, eller begynder på videre uddannelse.

Hvem er du?

Du kan begynde på KUU, hvis du er under 25 år, har afsluttet 9. eller 10. klasse og vurderes egnet af din UU-vejleder. Du må ikke have en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse i forvejen.

Uddannelsens indhold

Uddannelsens indhold kombinerer undervisning og erhvervstræning, hvor du kommer ud og prøver at arbejde inden for en given branche. Der er fire erhvervstemaer under KUU: Handel og service, Det blå Danmark, Pædagogik og sundhed og Turisme, kultur og fritid. Alle fire temaer udbydes på Frederikshavn Handelsskole.