det blå danamrk

    

Du kommer til at lære om:

  • Maritime håndværk
  • Sikkerhed
  • Havnens servicefag
  • Maritim kommunikation
  • Shipping og havnearbejde

I erhvervstemaet Det blå Danmark kan du kombinere din interesse for skibe og sejlads med sprog, teknik og service. Den maritime verden er international og giver dig mulighed for at arbejde med både kunder, kommunikation og maritimt udstyr.

I løbet af uddannelsen skal vi besøge maritime virksomheder i området, og der kommer gæstelærere på skolen.

På værkstederne lærer du at arbejde med værktøj, materialer og udstyr, som bruges i den maritime verden. 

I de tværfaglige projekter finder du ud af, hvad arbejdet i de maritime virksomheder går ud på. Du vil f.eks. lære branchens fagudtryk at kende, og du får indblik i kommunikationen med kolleger og kunder.

Erhvervstræning, fag og andre aktiviteter

Din erhvervstræning kan f.eks. foregå på sygehuse, plejecentre og plejehjem, i vuggestuer, børnehaver, køkkener, kantiner, SFO'er mv. 

På den Kombinerede Ungdomsuddannelse - KUU bliver du tilbudt undervisning i forskellige fag som er relevante i forhold til dit erhvervstema.
Der tilbydes undervisning i følgende fag: 

  • Dansk 
  • Matematik
  • Samfundsfag
  • Engelsk

Det er ikke sikkert du skal have alle fagene, men for at færdiggøre din uddannelse til erhvervsassistent, skal du bestå to fag på D-niveau. Heraf skal det ene fag være dansk. Det andet fag aftaler du med din vejleder på uddannelsen.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du varetage job som medhjælper i forskellige typer detailvirksomheder.

Uddannelsens længde

Op til to år.

Vi du optages på den Kombinerede Ungdomsuddannelse - KUU eller har du behov for personlig vejledning, står vi klar til at hjælpe dig videre.