Pædagogik og sundhed

   

DU KOMMER TIL AT LÆRE OM:

  • Pædagogik og børn
  • Leg, læring og kreativitet
  • Psykologi
  • Sundhed, kost og ernærning
  • Pleje af ældre og handicappede

I erhvervstemaet Pædagogik og sundhedhar du med mennesker at gøre. Du får indblik i, hvordan det er at arbejde med børn og ældre, der på hver deres måde er afhængige af din omsorg. 

Gennem hele uddannelsen fokuserer vi på, hvordan du udvikler dine sociale og personlige færdigheder, så du kan varetage et job, hvor du er med til at skabe et godt og sundt liv for de mennesker du arbejder med.

Du lærer f.eks. at samarbejde og håndtere konflikter. Desuden lærer du at tage udgangspunkt i det enkelte menneskes behov, når du kommunikerer og drager omsorg.

I værksteder og tværgående projekter får du den pædagogiske baggrund for at lege med børn og igangsætte aktiviteter for ældre.

Erhvervstræning, fag og andre aktiviteter

Din erhvervstræning kan f.eks. foregå på sygehuse, plejecentre og plejehjem, i vuggestuer, børnehaver, køkkener, kantiner, SFO'er mv. 

På den Kombinerede Ungdomsuddannelse - KUU bliver du tilbudt undervisning i forskellige fag som er relevante i forhold til dit erhvervstema.
Der tilbydes undervisning i følgende fag: 

  • Dansk 
  • Matematik
  • Samfundsfag
  • Engelsk

Det er ikke sikkert du skal have alle fagene, men for at færdiggøre din uddannelse til erhvervsassistent, skal du bestå to fag på D-niveau. Heraf skal det ene fag være dansk. Det andet fag aftaler du med din vejleder på uddannelsen.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du varetage job som medhjælper i forskellige typer detailvirksomheder.

Uddannelsens længde

Op til to år.

Vi du optages på den Kombinerede Ungdomsuddannelse - KUU eller har du behov for personlig vejledning, står vi klar til at hjælpe dig videre.