turisme, kultur og fritid

DU KOMMER TIL AT LÆRE OM:

  • Hotel og restauranter
  • Natur og udendørsaktiviteter
  • Vedligehold og servicefag
  • TV og underholdning
  • Events, kulturelle tilbud og aktiviteter for turister
  • Sport og wellness

I erhvervstemaet Turisme, kultur og fritid kan du kombinere din interesse for sprog, natur og mennesker med en uddannelse inden for service og oplevelser.

Du lærer f.eks., hvordan man modtager turister i en reception, hvordan man vejleder besøgende i et turistkontor, hvordan man gør et sommerhus klar eller hvordan man serverer på en museumscafé. 

Turistbranchen er international, så du skal have lyst til sprog - især engelsk. Desuden lærer du om salg og service.

Endelig beskæftiger du dig med emner som mad, rengøring og hygiejne. 

I de tværfaglige projekter sætter vi f.eks. fokus på lokale turistattraktioner, friluftsaktiviteter og kulturelle tilbud i området, og du lærer at kommunikere og formidle målrettet til bestemte brugere.

Erhvervstræning, fag og andre aktiviteter

Din erhvervstræning kan f.eks. foregå på sygehuse, plejecentre og plejehjem, i vuggestuer, børnehaver, køkkener, kantiner, SFO'er mv. 

På den Kombinerede Ungdomsuddannelse - KUU bliver du tilbudt undervisning i forskellige fag som er relevante i forhold til dit erhvervstema.
Der tilbydes undervisning i følgende fag: 

  • Dansk 
  • Matematik
  • Samfundsfag
  • Engelsk

Det er ikke sikkert du skal have alle fagene, men for at færdiggøre din uddannelse til erhvervsassistent, skal du bestå to fag på D-niveau. Heraf skal det ene fag være dansk. Det andet fag aftaler du med din vejleder på uddannelsen.

Job

Som færdig erhvervsassistent kan du varetage job som medhjælper i forskellige typer detailvirksomheder.

Uddannelsens længde

Op til to år.

Vi du optages på den Kombinerede Ungdomsuddannelse - KUU eller har du behov for personlig vejledning, står vi klar til at hjælpe dig videre.