Maritim business eux


Den to-årige Maritime Business EUX gør din vej til erhvervslivet mere virkelig. Frederikshavn Handelsskole samarbejder med flere maritime virksomheder for at din erhvervsuddannelse veksler mellem teori og virkelighedsnære problemstillinger.

Alle fag afsluttes på gymnasialt niveau. Derfor får du en kvalitetsuddannelse, der giver dig mulighed for både at afprøve en brancheretning i erhvervslivet, inden for handel eller kontor og/eller at læse videre. Maritim Business EUX giver dig adgang til en lang række korte- og mellemlange videregående uddannelser. 

Mulighederne er mange med en Maritim Business EUX. 

Kontor
Kontor
Handel
Handel
Detail
Detail

Hvem er du?

Du kan begynde på Maritim Business EUX på flere måder. Din start afhænger af din alder og uddannelsesbaggrund.

For at søge om optagelse på Maritim Business EUX skal du have afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse, med mindst 02 i karakter i fagene dansk og matematik.

Grundforløb 1

20 uger

Grundforløb 2

20 uger

Studieforløb

1 år

Hovedforløb

2 år

Grundforløb

20 uger

Studieforløb

1 år

Hovedforløb

2 år

OBLIGATORISKE FAG

Uddannelsens forløb


Grundforløb - varighed 20 - 40 uger
Det merkantile Maritim Business EUX-forløb begynder med et grundforløb på 20 - 40 uger afhængig af din baggrund (se dit forløb i figuren ovenfor). På grundforløb 1 (GF1) arbejder du projektorienteret med emner inden for det merkantile. På grundforløb 2 (GF2) specialiserer du dig inden for den uddannelse, du har valgt; kontor, handel eller detail.

Det studieforberedende år - varighed 1 år
Efter grundforløbet følger det studieforberedende år, hvor du skal bestå en række fag på gymnasielt niveau. Efter forløbet har du kompetencer til at få en elevplads inden for den retning, du har valgt, eller du kan læse videre. 

Hovedforløb - varighed 2 år
Inden du kan begynde på hovedforløbet, skal du have afsluttet GF2, eller det studieforberedende forløb på de nødvendige niveauer for det ønskede speciale. Hovedforløbet varer 2 år og veksler mellem praktik og skoleophold på 1-4 uger ad gangen på Frederikshavn Handelsskole eller andre handelsskoler (i alt 5-17 uger afhængig af speciale). I den sidste halvdel af din praktiktid skal du lave en fagprøve, som skal bestås med mindst 02 i karakter.

Når skole- og praktikdel er afsluttet og bestået, får du et uddannelsesbevis.