Handel

Handel

Maritim Business EUX

Vil du sælge til ind- og udland?

Kan du lide tanken om at være værdiskabende for en maritim virksomhed, og kan du se dig selv skulle sælge eller indkøbe produkter til den bedste pris? Kan du lide at argumentere, forhandle og have styr på sagerne?

Så er Handels-linjen måske noget for dig. Her oparbejder du nemlig kompetencer inden for handel virksomheder i mellem, også kaldet Business to Business (B2B). Du lærer noget om markedsføring, kommunikation, økonomi, indkøb, salg og logistik. Denne uddannelse giver dig mulighed for at søge en elevplads i en maritim virksomhed eller i andre brancher inden for handel.

Den maritime fokus betyder, at uddannelsen tager afsæt i maritime virksomheders problemstillinger. Disse problemstillinger kommer fra virkelige virksomheder, der samarbejder med Frederikshavn Handelsskole, om at sikre fremtidige dygtige medarbejdere til den maritime sektor. I grundforløbene vil du lære at indhente tilbud, sammenligne priser samt kvalitet, lovgivning, og få et indblik i logistik, som er håndtering af virksomhedens produkter. Du oparbejder dig færdigheder inden for omsætning, omkostninger, budgetter, koncepter og intern/ ekstern kommunikation.

 

EUX Handel >< EUD Handel

Ved at tage Maritim Business EUX Handels-linjen ligger du et år til din uddannelse, så den tager 4 år i stedet for EUD Handels-linjen, som tager 3 år.

Du bliver faglært med studiekompetence, hvilket giver dig mulighed for både at arbejde som faglært i en virksomhed eller at læse videre. Det ekstra studieår ligger forud for hovedforløbet/ elevtiden.

Efter Grundforløbet

Med et bestået Maritim Business EUX venter der dig en 2-årig elevplads i en virksomhed. I disse 2 år af uddannelsen vil du veksle mellem skole og arbejde i virksomheden.

På skoleforløbene vil du gå med andre elever, der er i gang med deres Handelsuddannelse. Her vil du modtage undervisning i salgsplanlægning, logistik, indkøb samt vare- og produktkendskab.

Uddannelsen vil primært foregå i virksomheden med forskellig længder af skoleophold alt efter speciale:

  • Salg
  • Indkøb
  • Logistik

 

EUX forløb på Frederikshavn Handelsskole

Fagprøve

Som afslutning på din uddannelse skal du aflevere en fagprøve, hvor du skal bevise, hvad du har lært i din 2-årige elevtid. Denne skal laves inden for de sidste 6 måneder af elevtiden.

Du skal formulere en problemstilling, fastsætte mål og belyse disse samt planlægge, aflevere og bestå opgaven med minimum 02, for at kunne færdiggøre uddannelsen.

Skulle det ske at du dumper fagprøven skal du skrive en ny. Kan det ikke nås inden for de 2 år skal elevkontrakten forlænges.

Hvad laver en handelselev egentlig?

Som handelselev indenfor salg arbejder du bl.a. med salgsplanlægning, markedsføring, rådgivning, priskalkulation og ordrehåndtering. 

Som indkøbselev får du bl.a. en helhedsforståelse for indkøbsbegrebet, og indkøbs-processen fra kontakten til leverandøren, over indkøbet til varemodtagelsen og betaling.

Som logistikelev lærer du bl.a. om beregning af lager og transportomkostninger, håndtering af reklamationer, lagerstyring med IT og kontrol af afsendte/modtagne varer

ADGANGSKRAV
Afsluttet 9. eller 10. klasse med 02 i dansk og matematik

VARIGHED
Variabel afhængig af din baggrund

ØKONOMI
SU
Bliv elev

GRUNDFORLØB I
Dansk C
Engelsk C 
Samfundsfag C
Erhvervsfag 
 - Arbejdsplanlægning og samarbejde
 - Faglig dokumentation
 - Faglig kommunikation
 - Innovation
 - Metodelære

GRUNDFORLØB II
Afsætning C
Erhvervsøkonomi C
IT C
Organisation C
Matematik C
Det uddannelsesspecifikke fag (DUSF)

DET STUDIEKOMPETENCE-GIVENDE ÅR- 2 ÅR

GRUNDFAG

Studieforløb
Dansk A
Engelsk B 
IT B 
Virksomhedsøkonomi B
Erhvervsret C
Innovation C
Finansiering C

VALGFAG
Der kan vælges imellem: 
Matematik B
Afsætning B
Samfundsfag B

Administrativ leder

Bente Kildeby

bkil@fhavnhs.dk

9620 5563

Studievejleder

Jimmi E. Nielsen

jini@fhavnhs.dk

6169 2595