Handel

Handel

Maritim Business EUX

Vil du sælge til ind- og udland?

Kan du lide tanken om at være værdiskabende for en maritim virksomhed, og kan du se dig selv skulle sælge eller indkøbe produkter til den bedste pris? Kan du lide at argumentere, forhandle og have styr på sagerne?

Så er Maritum Business EUX-handels-linjen måske noget for dig. Her oparbejder du kompetencer inden for handel virksomheder imellem, også kaldet Business to Business (B2B). Du lærer omkring markedsføring, kommunikation, økonomi, indkøb, salg og logistik. Maritim Business EUX-handel giver dig mulighed for at søge en elevplads inden for handel i en maritim virksomhed eller i andre brancher.

Det maritime fokus betyder, at uddannelsen tager afsæt i maritime virksomheders problemstillinger. Disse problemstillinger kommer fra virkelige virksomheder, der samarbejder med Frederikshavn Handelsskole, om at sikre fremtidige dygtige medarbejdere til den maritime sektor. I grundforløbene vil du lære at indhente tilbud, sammenligne priser samt kvalitet, lovgivning, og få et indblik i logistik (håndtering af virksomhedens produkter). Du vil oparbejde dig færdigheder inden for omsætning, omkostninger, budgetter, koncepter og intern/ ekstern kommunikation.

 

EUX Handel >< EUD Handel

Ved at tage Maritim Business EUX-handel ligger du ét år til din uddannelse. Det betyder at den tager fire år i stedet for EUD-handel, som tager tre år.

Du bliver faglært med studiekompetence, hvilket giver dig mulighed for både at arbejde som faglært i en virksomhed eller at læse videre. Det ekstra studieår ligger forud for hovedforløbet/ elevtiden.

Efter Grundforløbet

Med et bestået Maritim Business EUX venter der dig en to-årig elevplads i en virksomhed. I elevtiden vil du veksle mellem arbejde i virksomheden og skoleforløb.

På skoleforløbene vil du gå med andre elever, der er i gang med deres handelsuddannelse. Her vil du modtage undervisning i salgsplanlægning, logistik, indkøb samt vare- og produktkendskab.

Uddannelsen vil primært foregå i virksomheden med forskellig længder af skoleophold alt efter speciale:

  • Salg
  • Indkøb
  • Logistik

 

EUX forløb på Frederikshavn Handelsskole

Fagprøve

Som afslutning på din uddannelse skal du aflevere en fagprøve, hvor du skal bevise, hvad du har lært i din to-årige elevtid. Fagprøven skal du skrive inden for de sidste 6 måneder af elevtiden.

Du skal formulere en problemstilling, fastsætte mål og belyse dem. Du skal planlægge, aflevere og bestå opgaven med minimum 02, for at kunne færdiggøre uddannelsen.

Skulle det ske at du dumper fagprøven skal du skrive en ny. Kan du ikke nå at skrive en ny fagprøve inden for din to-årige elevkontrakt, bliver kontrakten forlænget.

Hvad laver en handelselev?

Som handelselev indenfor salg arbejder du bl.a. med salgsplanlægning, markedsføring, rådgivning, priskalkulation og ordrehåndtering. 

Som indkøbselev får du bl.a. en helhedsforståelse for indkøbsbegrebet, og indkøbs-processen fra kontakten til leverandøren, over indkøbet til varemodtagelsen og betaling.

Som logistikelev lærer du bl.a. om beregning af lager og transportomkostninger, håndtering af reklamationer, lagerstyring med IT og kontrol af afsendte/modtagne varer

ADGANGSKRAV
Afsluttet 9. eller 10. klasse med 02 i dansk og matematik

VARIGHED
Variabel afhængig af din baggrund

ØKONOMI
SU
Bliv elev

GRUNDFORLØB I
Dansk C
Engelsk C 
Samfundsfag C
Erhvervsfag 
 - Arbejdsplanlægning og samarbejde
 - Faglig dokumentation
 - Faglig kommunikation
 - Innovation
 - Metodelære

GRUNDFORLØB II
Afsætning C
Erhvervsøkonomi C
IT C
Organisation C
Matematik C
Det uddannelsesspecifikke fag (DUSF)

DET STUDIEKOMPETENCE-GIVENDE ÅR- 2 ÅR

GRUNDFAG

Studieforløb
Dansk A
Engelsk B 
IT B 
Virksomhedsøkonomi B
Erhvervsret C
Innovation C
Finansiering C

VALGFAG
Der kan vælges imellem: 
Matematik B
Afsætning B
Samfundsfag B

Administrativ leder

Bente Kildeby

bkil@fhavnhs.dk

9620 5563

Studievejleder

Jimmi E. Nielsen

jini@fhavnhs.dk

6169 2595