Kontor

Kontor

Maritim Business EUX

VIL DU HAVE EN SKARP ADMINISTRATIV PROFIL?

Næsten alle virksomheder har en kontorfunktion, for at sikre den daglige drift. Er du til systematiske opgaver, kan du lide at have styr på tingene, er du god til at samarbejde med andre, og kan du lide at have kontakt med mennesker?

Så er kontor-linjen noget for dig. Her vil du opnå kompetencer, som gør dig i stand til at varetage forskellige administrative og økonomiske opgaver. Maritim Business EUX gør dig klar til at søge en elevplads i en maritim virksomhed, i den offentlige sektor eller i en privat virksomhed.

Det særlige fokus på det maritime betyder, at uddannelsen vil tage afsæt i maritime problemstillinger fra virkelige virksomheder, for at sikre et bedre kendskab til den maritime sektor. I løbet af grundforløbene vil du blandt andet få indblik i hvordan virksomhederne kommunikerer og handler med hinanden, og hvordan de generelt fungerer internt. Fagene på grundforløbet og det studieforberedende år giver dig viden om bl.a. afsætning, kommunikation, informationssøgning, økonomi, erhvervsret og administrative arbejdsgange.

Efter Grundforløbet og det studieforberedende år

Med et bestået Maritim Business EUX grundforløb + studieforberedende år venter der dig en 2-årig elevplads i en virksomhed. I disse 2 år af uddannelsen vil du veksle mellem skole og arbejde i virksomheden.

På skoleforløbene vil du gå med andre elever, der er i gang med deres kontoruddannelser. Her vil du modtage undervisning i kommunikation, service, økonomi, regnskab, lovgivning og administration.

Du bliver faglært med studiekompetence, hvilket giver dig mulighed for både at arbejde som faglært i en virksomhed eller at læse videre.

Den maritime Kontoruddannelse giver dig mulighed for at afslutte med specialerne:

  • Administration
  • Advokatsekretær
  • Spedition og shipping
  • Revision
  • Økonomi
  • Lægesekretær
  • Offentlige administration

 

EUX forløb på Frederikshavn Handelsskole

Fagprøve

Som afslutning på din uddannelse skal du aflevere en fagprøve, hvor du skal bevise, hvad du har lært i din 2-årige elevtid. Denne skal laves inden for de sidste 6 måneder af elevtiden.

Du skal formulere en problemstilling, fastsætte mål og belyse disse samt planlægge, aflevere og bestå opgaven med minimum 02, for at kunne færdiggøre uddannelsen.

Skulle det ske at du dumper fagprøven skal du skrive en ny. Kan det ikke nås inden for de 2 år skal elevkontrakten forlænges.

Hvad laver en kontorelev egentlig?

Som kontorelev i en virksomhed lærer du om virksomhedens daglige drift. Du vil komme i daglig kontakt med kunder igennem mail, telefon, online eller personligt. Du vil i den forbindelse lære om kundeservice, kunderådgivning og lære at bruge de specifikke IT-programmer, der er relevante for din virksomhed og branche. Derudover vil du arbejde med mange andre forskellige administrative opgaver afhængig af virksomheden og dens størrelse.

Som advokatsekretær vil du lære om et eller flere juridiske fagområder og om, hvordan retsdokumenter håndteres og skrives. Der er især fokus på skriftlig og mundtlig kommunikation i et korrekt og nuanceret sprog i forhold til hvem modtager er.

I en speditions- eller shippingelevstilling vil du bl.a. lære at vejlede kunderne omkring transport både nationalt og internationalt, om transport og søret, hvordan man koordinerer transport til lands eller til søs. Derudover vil du lære om kalkulation og økonomi og om virksomhedens interne procedurer og kvalitetskrav.

Som lægesekretær lærer du om journalskrivning, patientkontakt, kontakt med offentlige myndigheder, laboratorier og andre sygehuse.

ADGANGSKRAV
Du skal have afsluttet en 9. eller 10. klasse med 02 i dansk og matematik

VARIGHED
Den er variabel afhængig af din baggrund

ØKONOMI
SU
Bliv elev

GRUNDFORLØB I
Dansk C
Engelsk C
Samfundsfag C
Erhvervsfag  
 - Arbejdsplanlægning og samarbejde
 - Faglig dokumentation
 - Faglig kommunikation
 - Innovation
 - Metodelære

GRUNDFORLØB II 
Afsætning C
Erhvervsøkonomi C
IT C
Organisation C
Matematik C
Det uddannelsesspecifikke fag (DUSF)

DET STUDIEKOMPETENCE-
GIVENDE ÅR - 
2 år

GRUNDFAG 
Studieforløb
Dansk A
Engelsk B
IT B 
Virksomhedøkonomi B
Erhvervsret C
Innovation C 
Finansiering C

VALGFAG
Der kan vælges imellem: 
Matematik B
Afsætning B
Samfundsfag B

Administrativ leder

Bente Kildeby

bkil@fhavnhs.dk

9620 5563

Studievejleder

Jimmi E. Nielsen

jini@fhavnhs.dk

6169 2595