SUCCESFULD ÅBENT HUS

Pressemeddelelse | 8. januar 2019 | Foto: Frederikshavn Handelsskole

Tirsdag den 8. januar 2019 inviterede Frederikshavn Handelsskole til Åbent Hus på ungdomsuddannelserne EUD, Maritim Business EUX og HHX, hvor undervisere, vejledere, nuværende og tidligere elever, samt samarbejdsvirksomheder fra det lokale erhvervsliv oplyste de mange familier om ungdomsuddannelsernes forskellige studieretninger og fremtidsmuligheder.

Det var direktør Brian Andersson, som kl. 17.00 bød velkommen i fælleslokalet SHIPPING.dk på handelsskolens erhvervsuddannelser EUD og Maritim Business EUX, hvorefter skolens studie- og praktikvejledere gav gæsterne en orientering om de to erhvervsuddannelser, deres tre studieretninger og elevernes muligheder for, at blive klædt på til mødet med det merkantile erhvervsliv.

Gæsterne mødte også detailvirksomheden YouSee og handels- og kontorvirksomheden Uggerhøj Biler A/S, som deltog i erhvervsuddannelsernes Åbent Hus for at give kommende elever indblik i, hvilke elevuddannelser de hver især ansætter elever inden for, samt hvilke karrieremuligheder en elevuddannelse også byder på, når man først påbegynder en erhvervsuddannelse. Virksomhederne beskrev også for gæsterne, hvad de særligt kigger efter, når de rekrutterer nye elever og handelsassistentelev Mathilde Klausen beskrev om, hvordan det er at være elev hos Uggerhøj og hvad hendes arbejdsopgaver består af.  Til sidst fortalte Sara Michelle Bøg og Benjamin Hasle Laursen fra EUD sammen med Stine Holst Andersen og Martin Thomsen fra Maritim Business EUX, hvordan dagligdagen på erhvervsuddannelserne er for dem.

Efter fællesorienteringen fik gæsterne mulighed for at kigge sig omkring de nyrenoverede og sponsorerede lokaler, som erhvervsuddannelsernes bygning byder på.

Kl. 19.00 bød rektor Mik Ingenuus velkommen til HHX, i Auditoriet på Frederikshavn Handelsskole. I sin velkomsttale, lagde Mik Ingenuus vægt på at fortælle, hvad handelsskolen fokuserer på og hvad eleverne kan forvente at møde.

- Vores helt store fokus på Frederikshavn Handelsskole handler om læring. Eleverne skal lære noget her hos os. Vores andet store fokuspunkt handler om trivsel. For hvis ikke man har det godt, så lærer man ikke noget. Det er sådan det er, og derfor er vi utrolig fokuseret på at eleverne har det godt og at de lærer noget.

Efter rektors velkomsttale blev gæsterne introduceret til studentereksamens opbygning, indhold og studieture. Gymnasievejleder Rikke Wagner orienterede gæsterne om handelsgymnasiets fire studieretninger; Økonomi, Iværksætteri, Sprog og Globalisering og beskrev den første tid som 1.g’er på HHX, hvor alle elever skal gennemføre et grundforløb og først efter tre måneder skal vælge studieretning.

Emilia Markman fra HH2B og Mads Falk Andreasen fra HH2F fortalte gæsterne om HHX-uddannelsen, handelsskolen og fællesskabet, og tidligere elever Emil Gade, Emma Frydkjær og Julie Kyk beskrev, hvad de personligt har fået ud af deres HHX-uddannelse og studieretning. Eleverne fortalte også gæsterne, hvilke uddannelser de studerer og hvad de forestiller sig at lave, når de bliver færdiguddannet.

Efter fællesorienteringen i skolens Auditorium fik gæsterne tre runder af 20 minutter, hvor de havde mulighed for at vælge, hvilke studieretninger de ville høre mere om. I hvert studieretningslokale stod dedikerede lærere, vejledere og elever klar til at uddybe studieretningerne og synliggøre, hvilken hverdag eleverne vil møde, når de starter på HHX på Frederikshavn Handelsskole. Gæsterne havde under runderne også mulighed for at vælge et lokale, hvor de kunne høre om Handelsgymnasiet og Sport eller hører nuværende elever fortælle om DM i Erhvervscase og Nordjyske Nyskabere.  

Inden runderne og i pauserne, kunne gæsterne opleve stande som repræsenterede skolens øvrige tilbud til de kommende gymnasieelever, som for eksempel; studieture, bibliotek og elevråd/festudvalg.

Nu skal elever der går ud af folkeskolen i år bestemme sig for, hvilken ungdomsuddannelse de vil ansøge om optagelse på. Ansøgningsfristen for at underskrive ansøgningen er senest 1. marts 2019.

Frederikshavn Handelsskole ser frem til at byde alle nye elever velkommen på vores ungdomsuddannelser, til studiestart august 2019.

Nåede du ikke forbi Åbent Hus, er du velkommen til at kontakte vores studie- og gymnasievejledere og høre mere om vores uddannelser eller aftale et tidspunkt, hvor du kan besøge på skolen.