Afskedsreception for Handelsskolens direktør

Privatfoto: Frederikshavn Handlesskole

Direktør, Svend Kobberup, Markedsvej 65, 6th, 9900 Frederikshavn, afslutter med udgangen af juli 22 år som direktør for Frederikshavn Handelsskole.

Svend Kobberup er uddannet historiker fra Københavns Universitet med bifag i dansk. Svend Kobberup kom i 1996 til Frederikshavn Handelsskole fra Vordingborg Handelsskole, hvor han havde været ansat siden 1982. I 1990 blev Svend Kobberup Vordingborg Handelsskoles uddannelseschef med ansvar for handelsgymnasiet og handelsskolens grunduddannelse (HG). Samtidig med sin lærergerning, og inden Svend Kobberup blev uddannelseschef, drev han selvstændig konsulentvirksomhed med speciale i ISO 9000.

Før Svend Kobberup kom til Vordingborg Handelsskole arbejdede han i gymnasieskolen – først Kildegaard Gymnasium, hvor Svend Kobberup også tog sit pædagogikum og senere på Nørre Gymnasium i København sideløbende med, at han forfattede Statens Planteavlsforsøgs jubilæumsskrift ”Folkelig støtte til statslig initiativ.” I sin studietid arbejdede Svend Kobberup som studentermedhjælper i Monopoltilsynet.

Inden Svend Kobberup begyndte sine studier i København, havde han taget sin realeksamen på Hobrovejens Skole i Aalborg. Det blev adgangsvejen til en læreplads som elektromekaniker hos Thrige Titan – hvorefter Svend Kobberup blev mønsterbryder og tog sin studentereksamen på Hjørring Gymnasium.

Det er en anden handelsskole Svend Kobberup tager afsked med, end den han entrerede i 1996. Svend Kobberups syn på ledelse gav Frederikshavn Handelsskole en ny og anderledes organisation, end den hans forgænger, direktør Peder Ingvardt Olsen stod for. Svend Kobberup delegerede ansvar til fire stærke afdelingsledere og med ansvar fulgte selvstændighed, kompetence og ligeledes frihed til at sætte i gang, udvikle og vækste. Det blev starten til en skole der vækstede og udviklede sig i en årrække. Svend Kobberups ledelsesstil er tæt forankret i handelsskolens værdier ’ligeværd’, ’nærvær’ og ’initiativ’. Værdier, som han selv har været med til at implementere og italesætte – og som i dag danner grundlag for handelsskolens hverdag.

Svend Kobberup er visionær, viljestærk og nærværende. Senest har han medvirket til at få 10. Klassecentret ned på handelsskoen og sammen med erhvervsuddannelsernes uddannelseschef skabt Maritim Business EUX, der er handelsskolens bidrag til Frederikshavn Kommunes mål, om at 45% af en ungdomsårgang skal tage en erhvervsuddannelse. Det betyder meget for Svend Kobberup, at alle elever klædes på til mødet med erhvervslivet eller videregående uddannelser. Eleverne skal udfordres fagligt og personligt. Underviserne skal kunne og ville deres metier. Det psykiske og fysiske miljø skal være i orden. Og svage elever skal fastholdes og motiveres til at gennemføre deres ungdomsuddannelse.

Svend Kobberup har sammen med skolens ledelse og bestyrelse turdet og villet sætte kurs og dagsorden for en skole, der forener udvikling og kvalitet. I dag rummer Frederikshavn Handelsskole tre stærke afdelinger og nyrenoverede bygninger, der er indrettet med lyse kontaktskabende lokaler og arealer med moderne undervisningsudstyr og inventar.

Inden for de seneste år er der gennemført et generationsskifte i skolens direktion, hvor Svend Kobberup er den sidste, der trækker sig tilbage fra sin post. Den 1. august tiltræder Svend Kobberups afløser; 54-årige cand. scient. pol. og forstander på Stidsholt Nordjyllands Idrætsefterskole, Brian Andersson.

Privat er Svend Kobberup gift med Tove Kobberup. Sammen går turen ofte på tværs af Danmark, til København, hvor de besøger børn og børnebørn. Bestyrelsen markerer Svend Kobberups afsked med en reception på Frederikshavn Handelsskole fredag den 22. juni, for nuværende og tidligere kolleger, skolens ansatte og samarbejdspartnere.