Direktør vil højne undervisningens kvalitet og værdi

Pressemeddelelse | 1. august 2018 | Foto: Frederikshavn Handelsskole

Frederikshavn Handelsskoles nye direktør, den 54-årige cand. scient. pol., Brian Andersson, sætter et kvalitetsbevidst blik fokus på handelsskolens elever og kursister og på samarbejdet med det lokale erhvervsliv.

I kraft af Brian Anderssons ledererfaring blandt andet fra tidligere stillinger inden for skoleverdenen; senest som forstander på Stidsholt Nordjyllands Idrætsefterskole og tidligere som uddannelseschef for erhvervsuddannelserne på Frederikshavn Handelsskole, er han i rollen som den nye direktør klar til at drive skole fra dag 1.  

Som direktør på Frederikshavn Handelsskole får Brian Andersson ansvaret for at drive, udvikle og positionere handelsskolen, så skolen bliver de unge menneskers foretrukne valg af uddannelsesinstitution i Østvendsyssel.

Brian Anderssons fokus er allerede rettet mod at højne kvaliteten og værdien i uddannelse for skolens elever og kursister, såvel som erhvervslivets forståelse for, hvad handelsskolen kan tilbyde inden for efter- og videreuddannelse samt, hvad de forskellige ungdomsuddannelser kan bruges til.

>>Vores elever og kursister skal allerede i deres første møde med handelsskolen kunne mærke faglig kvalitet og værdifuld udvikling, mens de investerer deres tid i en af vores tre merkantile ungdomsuddannelser eller i efter- og videreuddannelse på CoLearning<<, siger Brian Andersson.

Brian Andersson vil i dialog med det lokale erhvervsliv i Frederikshavn Kommune og sætte merkantile ungdomsuddannelser og efter- og videreuddannelse på dagsordenen. CoLearning har allerede et solidt netværk i det lokale erhverv og det gør sig også gældende for skolens praktikkonsulent, som dagligt er i dialog med virksomhederne, når der skal laves praktikpladser for de unge. 

>>Vi skal prioritere, at erhvervslivet forstår ungdomsuddannelsernes ligheder og forskelligheder. Vores handelsgymnasieelever på HHX får en merkantil uddannelse med global- og erhvervsrettet dannelsesperspektiv. Hovedformålet er at forberede vores elever til senere at kunne gennemføre en videregående uddannelse. Den Maritime Business EUX er en uddannelse med uforløst potentiale – eleverne bliver erhvervsfaglige studenter og faglærte, men også har mulighed for at læse en kort eller mellemlang uddannelse på et senere tidspunkt i livet<<, siger Brian Andersson og tilføjer, >>Elever på HHX og Maritim Business EUX bliver fremtidens direktører, iværksættere, revisorer, speditører og sælgere lokalt, nationalt og globalt – kun fantasien sætter grænser. <<

Brian Andersson er 54 år og uddannet cand. scient. pol. fra Århus Universitet. Brian Andersson afløser Svend Kobberup, som i juli gik på pension efter 22 års ansættelse på Frederikshavn Handelsskole.

Brian Andersson kommer dermed til at stå i spidsen for et stort og velfungerende uddannelsessted med knap 600 elever og 73 medarbejdere. Handelsskolen, der også rummer 10. klassecenter Frederikshavn Kommune, er en selvstændig skole med handelsgymnasium, erhvervsuddannelser og kursusafdeling centralt placeret i Frederikshavn by.