Frederikshavn Handelsskole bliver først til at undervise i software-robotter

En bevilling på 1.375.000 kr. fra Region Nordjyllands uddannelsespulje 2020 sætter nu skub i Frederikshavn Handelsskoles ambitioner om som en af de første handelsskoler i landet at tilbyde både egne elever og områdets virksomheder undervisning i software-robotter.

”Software-robotter er applikationer, der kan udføre en given opgave ved at hente data fra forskellige systemer, som ellers ikke kan tale sammen. Det er typisk opgaver, som ellers må udføres manuelt med opslag i flere systemer og deraf følgende muligheder for fejl. Der er store rationaliseringsgevinster ved at lade software-robotter klare arbejdet,” forklarer lektor Niels Chr. Larsen, der har været pennefører på ansøgningen.

Software-robotter repræsenterer de absolut nyeste tendenser indenfor informationsteknologi. Stort set alle større virksomheder – såvel private som offentlige – anvender eller overvejer at anvende software-robotter.

”Vi har været på besøg hos flere lokale virksomheder og er blevet meget inspireret af deres foreløbige satsning indenfor dette felt. Det blev klart, at der her er et potentiale: Udviklingen er i gang og bredes hurtigt ud - også til mindre virksomheder. Projektets formål er dels at opgradere vores elever, så de har en grundlæggende viden om denne teknologi, når de senere kommer ud i erhvervslivet, dels at udvikle kurser for mindre virksomheder indenfor dette område,” siger Niels Chr. Larsen.

Skolen udbyder specialet offentlig administration. Her deltager elever fra lokale virksomheder, og det vil derfor være helt oplagt at udvikle et særligt forløb om software-robotter til denne målgruppe.

Frederikshavn Handelsskole har som sigte at opbygge viden om software-robotter for at udvikle elevers og lokale virksomheders evne til at anvende teknologien fremover.