Ny bestyrelsesformand

Advokat og partner hos HjulmandKaptain, Karsten Madsen er ny formand for Frederikshavn Handelsskoles bestyrelse.

Ved bestyrelsesmødet tirsdag den 17. april blev Karsten Madsen foreslået og enstemmigt valgt som formand for Frederikshavn Handelsskoles bestyrelse. Karsten Madsen afløser Ejvind Nielsen, der med udgangen af april afslutter sine 16 år som formand på handelsskolen.

Karsten Madsen har siddet i Frederikshavn Handelsskoles bestyrelse i 8 år, og som bestyrelsens nye formand ser han frem til en spændende fremtid for handelsskolen.

- Det falder mig helt naturligt at sige ja til formandsposten, da jeg holder rigtig meget af Frederikshavn Handelsskole – både pga. min egen skolegang her i sin tid og min tid i bestyrelsen. Men også fordi skolen spiller en vigtig rolle for byens liv, og fordi den er vigtig for alle kommunens unge, som er eller skal i gang med en ungdomsuddannelse. Her står Frederikshavn Handelsskole som en attraktiv spiller på banen, og jeg glæder mig til at være med til at præge skolens udvikling i en spændende fremtid, siger Karsten Madsen og understreger, at handelsskolens bestyrelsesmøder fortsat altid skal kunne kendes på en god dialog med plads til at debattere emner, som er vigtige for skolen udvikling.

Frederikshavn Handelsskoles bestyrelse får ved konstitueringen fire nye medlemmer: Valgt af Dansk Industri vice president, Poul Knudsgaard, MAN Diesel & Turbo og økonomidirektør, Søren Thomsen, Uggerhøj Biler. Valgt af Dansk Erhverv, Claus Bøje, varehuschef Føtex i Frederikshavn. Som selvsupplerende medlemmer er studieleder for økonomi- og erhvervsstudier, Erling Jensen, AAU ny i bestyrelsen, mens Karsten Madsen, advokat hos HjulmandKaptain og Vibeke Post Madsen, centerchef for børn og skole i Frederikshavn Kommune fortsætter i bestyrelsen.

Følgende medlemmer fortsætter i bestyrelsen: Borgmester, Birgit S. Hansen valgt af Frederikshavn Byråd. Kunderådgiver i Spar Nord, Bodil Falk Thomsen valgt af Finansforbundet. Kontorassistent, Jonas Klarskov Christiansen og klinikassistent og næstformand i bestyrelsen, Pia Degn - begge valgt af HK. Medarbejderrepræsentanter fra Frederikshavn Handelsskole er Charlotte Møller og Louise Lundgreen – begge undervisere. Elevrådet for HHX og EUX/EUD er også repræsenteret ved HHX-elev, Jonathan Drejer og EUX-elev, Thomas Bjerrum.

Det er en bredt sammensat bestyrelse, der i tirsdags konstituerede sig, siger Karsten Madsen, der er meget tilfreds med den nye bestyrelses erhvervssammensætning. 

- Igennem levende diskussioner og med deltagelse af den samlede ledelse er det bestyrelsens fælles fokus at arbejde for en handelsskole, der med udgangspunkt i de merkantile uddannelser, tiltrækker og uddanner unge mennesker til fremtidens arbejdspladser inden for kontor og handel - lokalt og globalt, fastslår den nyudnævnte formand.  

Karsten Madsen er 56 år, uddannet Cand.jur. fra Aarhus Universitet. Siden 1990 har Karsten Madsen været advokat hos HjulmandKaptain og siden 1994 partner. Karsten Madsen er i dag bestyrelsesformand i HjulmandKaptain.

I sit daglige virke yder han bred forretningsmæssig relevant rådgivning til sine kunder. Karsten Madsen har tillige erfaring i rollen som bestyrelsesformand, da han er medlem af en række bestyrelser og fungerer som bestyrelsesformand i flere af disse. 

Karsten Madsen er bosat i Sæby og samboende med Lene Lund Kristensen og deres 2 børn. I fritiden er Karsten Madsen fodboldentusiast, ligesom han i øvrigt er formand for Håndboldens Appelinstans.

Frederikshavn Handelsskoles bestyrelses funktionsperiode er på fire år løbende fra 1. maj efter et kommunal-bestyrelsesvalg.

Yderligere info rettes til Kathrine Astrupgaard Münter, som kan formidle kontakt til den nye formand.

Kathrine Astrupgaard Münter
Kathrine Astrupgaard Münter (KAMU)
Marketing- og kommunikationsansvarlig, praktikkonsulent, uddannelsesleder
kamu@fhavnhs.dk
2725 8524