Pressemeddelelse | 28. februar 2018

Brian Andersson bliver ny direktør på Frederikshavn Handelsskole og tiltræder 1. august. Brian Andersson kommer fra en stilling som forstander for Stidsholt Nordjyllands Idrætsefterskole og er kendt med Frederikshavn Handelsskole, idet han tidligere i 10 år har været uddannelseschef for skolens erhvervsuddannelser.

I den periode arbejdede han målbevidst, dedikeret og kompromisløst på at hæve kvaliteten for eleverne på den merkantile erhvervsuddannelse (HG). Derfor var det fortjent, at skolens HG-afdeling i 2012 vandt titlen Danmarks Kvalitetsskole i konkurrence med landets øvrige erhvervsskoler.

Kun gennem en vedholdende, bred og dyb indsats på en række områder kan man blive Danmarks bedste erhvervsskole. Brian Andersson favnede det meste. Han udviste stor interesse for eleverne igennem styrkelse af den pædagogiske udvikling og undervisning – og var derfor ofte med i regions- og EU-projekter sammen med andre skoler. Både som deltager og tovholder.

Vi kender Brian Andersson som en leder, der har engagement, en smittende humor og en glæde ved samvær med elever, kolleger, lærere og administrative medarbejdere. En leder der går ind for korpsånd og identitet baseret på stærke værdier.
Vi er overbeviste om, at vi ved ansættelse af Brian Anderssons får en direktør, der er optaget af nærvær og insisteren på ordentlighed i vores profession i omgang med eleverne og med hinanden, og at han vil have fokus på at inddrage øvrige ledere, medarbejdere, tillidsrepræsentanter og bestyrelse i alle væsentlige problemstillinger og udfordringer. Hans troværdighed som leder understreges af, at han ud over fokus på kvalitet også evner effektiv administration og dygtig økonomistyring.

Brian Andersson er som person nysgerrig, fornyende, synlig og vedholdende og insisterer på at være med helt fremme, når det handler om udvikling af det, han har ansvaret for. En direktør der både vil have fokus på udfordringerne i den fremtidige udvikling i vores område og samtidig sikre vores skoles særlige kulturværdier og kvaliteter.

Brian Andersson er 54 år, bosiddende i Sæby, gift med Birgitte Jeppesen og sammen har de 3 voksne børn. Brian er uddannet Cand. scient. pol. fra Århus Universitet. I to omgange har Brian været ansat på Frederikshavn Handelsskole; først som underviser og studievejleder i en periode på syv år og næst som uddannelseschef for HG-afdelingen i ti år indtil 2015. Her skiftede han til jobbet som forstander på Stidsholt Nordjyllands Idrætsefterskole. Erfaringen fra undervisningsverdenen er dermed stor og tæller også ungdomsskoleinspektør, afdelingschef for Fritids- og Kulturområdet, souschef i Børne- og Kulturforvaltningen i daværende Sæby Kommune, samt uddannelseschef AMU Frederikshavn/Hjørring.

Som det fremgår af ovenstående og af Brian Anderssons CV, har vi fået ansat en direktør, der har mange års ledererfaring fra forskellige jobs, og som har et stort kendskab til vores områdes skoler og erhverv, og som kender vores skoles værdier og styrker.

Ejvind Nielsen
Bestyrelsesformand