Sådan sikrer vi kvalitet

Begrebet kvalitet er en uhåndgribelig og subjektiv størrelse, som de fleste har en fornemmelse af, men som er svær at definere. En effektiv kvalitetsstyring forudsætter imidlertid, at den ønskede kvalitet planlægges og evalueres løbende.

Elever og medarbejdere får ordet

Vi måler vores kvalitet ved at tale med vores vigtigste interessenter - nemlig vores elever og vores medarbejdere. Det betyder, at vi hvert tredje år lader et eksternt konsulentfirma foretage en Arbejdspladsvurdering (APV), hvor alle medarbejdere kommer til orde - seneste undersøgelse blev lavet 2. halvår 2012. Skolen er samtidig medlem af en uddannelses benchmark, hvor eleverne kommer til orde ved at karaktergive skolen. 

Svend Kobberup, direktør

Stærke værdier omsat i kvalitet er et afgørende parameter for at overleve i udkantsområde med fald i ungdomsårgangene. Imidlertid er tale og pæne ord ikke nok. Måling og dokumentation skal vise, at der er hold i værdierne. Derfor besluttede skolen at deltage i et landsdækkende benchmarking projekt, der hvert år målte elevernes tilfredshed med skolen. I samme åndedrag besluttede skolens ledelse at følge op på trivselsundersøgelserne og lytte til elevernes udsagn.

Elevernes reaktion har været anerkendelse og ros til skolens lærere, teknisk-administrative personale, kantine og ledelse. I 2012 blev vi kåret som Årets Kvalitetsskole - og vi kan dermed for avor se, at vores værdier er slået igennem.

Kvalitetsarbejdet fortsætter naturligvis de kommende år. Målet er at være mellem Danmarks 5 bedste handelsskoler hvert år. Og gerne den bedste.