løn og pension

Detail

Butikselever aflønnes efter butiksoverenskomsten mellem HK Handel og Dansk Erhverv Arbejdsgiver - med mindre der i virksomheden gælder en anden overenskomst. 

Efter 1. august 2015

For elever, der påbegyndte deres grundforløb efter den 1. august 2015, gælder følgende satser pr. 1. marts 2018 jf. butiksoverenskomsten. 

  1. år pr. måned: 11.534 kr. (gælder kun Ny mesterlære)
  2. år pr. måned: 12.776 kr. 
  3. år pr. måned: 13.942 kr. 

Elever der er to år i praktik i en virksomhed, starter på sats 2 til kr. 12.776,-.
Elever der er et år i praktik i en virksomhed, starter på sats 3 til kr 13.942,-.

Elever med EUX, HHX, HTX, STX eller HF modtager et tillæg på kr. 1.045,- pr. måned. 

Voksenelever modtager pr. måned: 18.666 kr. 
En voksenelev er ved uddannelsesaftalens start fyldt 25 år. 

Før 1. august 2015

For elever, der påbegyndte deres grundforløb før den 1. august 2015, gælder følgende satser pr. 1. marts 2018 jf. butiksoverenskomsten. 

  1. år pr. måned: 10.902 kr. (gælder kun Ny mesterlære)
  2. år pr. måned: 12.166 kr. (gælder kun Ny mesterlære og Butiksmedhjælper)
  3. år pr. måned: 13.385 kr. 
  4. år pr. måned: 14.500 kr.

Ved uddannelsen til salgsassistent starter eleven på sats 3 til kr. 13.385,-.

Elever med EUX, HHX, HTX, STX eller HF modtager et tillæg på kr. 850 kr pr. måned.

Voksenelever modtager pr. måned: 18.666 kr. 
En voksenelev er ved uddannelsesaftalen start fyldt 25 år. 

Alle ovennævnte satser er mindstebetalingssatser. Højere satser kan individuelt aftales med virksomheden. Bemærk; i den enkelte virksomhed kan der gælde andre overenskomster - med andre lønsatser.

Pension

Ifølge butiksoverenskomsten er der ikke pension til elever. Gælder specifikke overenskomster for virksomheden, er det disse der skal følges.