løn og pension

Kontor og Handel

Kontor- og handelselever aflønnes efter funktionærsoverenskomsten for handel, viden og service mellem HK/Privat og HK/Handel og Dansk Erhverv Arbejdsgiver - med mindre der i virksomheden gælder en anden overenskomst for eksempel; Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri, herunder HK/Privat. 

Funktionæroverenskomsten for handel, viden og service, satser pr. 1. marts 2017

år pr. måned: 10.859 kr. (gælder kun Ny mesterlære)

  1. år pr. måned: 12.104 kr. (gælder kun Ny mesterlære)
  2. år pr. måned: 13.318 kr. 
  3. år pr. måned: 14.427 kr. 

Ved en 2-årig uddannelsesaftale, starter eleven på sats 3 til kr. 13.318,-.

Voksenelev pr. måned: lønnen aftales individuelt med virksomheden.

I funktionæroverenskomsten for handel, viden og service hedder det om voksenelevlønnen, at "lønnen skal give udtryk for medarbejderens indsats, kvalifikationer, dygtighed, jobfleksibilitet, arbejde på særlige tidspunkter, stillingens indhold og ansvar samt eventuel uddannelse".

En voksenelev er ved uddannelsesaftalens start fyldt 25 år. 

Elever med HHX, HTX, STX eller HF modtager et tillæg på kr. 860,- pr. måned. 

Alle nævnte satser er mindstebetalingssatser. Højere satser kan aftales individuelt. Bemærk; i den enkelte virksomhed kan der gælde andre overenskomster - med andre lønsatser og tillæg.

Industriens funktionæroverenskomst, satser pr. 1. marts 2017

år pr. måned: 10.955 kr. (gælder kun Ny mesterlære)

  1. år pr. måned: 12.140 kr. (gælder kun Ny mesterlære og Butiksmedhjælper)
  2. år pr. måned: 13.350 kr. 
  3. år pr. måned: 14.430 kr.

Ved uddannelsen til salgsassistent starter eleven på sats 3 til kr. 13.385,-.

Elever med HHX modtager et tillæg på kr. 985 kr pr. måned.

En voksenelev er ved uddannelsesaftalen start fyldt 25 år. 

I Industriens funktionæroverenskomst hedder det blandt andet, at voksenelever anbefales aflønnet i forhold til "indsats, kvalifikationer, uddannelse og dygtighed samt stillingens indhold og ansvar".

Voksenelever, der har været ansat i virksomheden i mindst 12 mdr. forud for uddannelsesaftalens start, skal dog aflønnes i forhold til indsats, kvalifikationer mv.

Pension

I henhold til forskellige overenskomster, for eksempel; funktionæroverenskomsten for handel, viden og service og Industriens funktionæroverenskomst skal elever have pension, når de er fyldt 20 år. I henhold til andre overenskomster, skal de ikke.