skolepraktik

 

Har du ikke fundet en elevplads ved afslutningen af dit grundforløb, har du mulighed for at søge optagelse i PraktikCenteret og starte i skolepraktik præcis én kalendermåned efter du har afsluttet dit grundforløb. Skolepraktik erstatter en uddannelsesaftale og giver dig mulighed for at gennemføre din erhvervsuddannelse, som elever med en ordinær elevplads.

Skolepraktik = dit sikkerhedsnet.

Skolepraktik giver dig: 

 • Uddannelsesgaranti.
 • Skoleophold (hovedforløb på en erhvervsskole).
 • Skolepraktikydelse.

Inden for de merkantile uddannelser udbydes følgende erhvervsuddannelser i skolepraktik:

 • Salgsassistent.
 • Handelsuddannelse, salg.
 • Kontor med specialet administration.

Bliver du optaget i skolepraktik, bliver du afhængig af din brancheretning sendt til nedenstående erhvervsskoler:

 • Detailhandelsuddannelsen = Aalborg Handelsskole.
 • Handelsuddannelsen = Aalborg Handelsskole.
 • Kontoruddannelsen = EUC Nord, Hjørring.

Kriterier for optagelse i skolepraktik. Du skal;

 • have gennemført et merkantilt grundforløb.
 • være registreret som praktikpladssøgende på din erhversskole.
 • være registreret som praktikpladssøgende, med en aktiv og synlig profil og uddannelsesønsker senest 8 uger før dit grundforløb afsluttes på www.praktikpladsen.dk.
 • deltage i det obligatoriske orienteringsmøde, som du bliver inviteret til inden du afslutter dit grundforløb.
 • opfylde EMMA-kriterierne både før og imens man er i skolepraktik: Emma-kriterierne står for at være:
  • Egnet
  • Mobil fagligt
  • Mobil geografisk
  • Aktiv søgende

Ønsker du mere info om skolepraktik kontakt vores praktikpladskonsulent. Eller læs mere på nedestående links.