Har du ikke fundet en elevplads ved afslutningen af dit grundforløb, har du mulighed for at søge optagelse i skolepraktik. Uddannelsesgarantien giver dig mulighed for at kunne gennemføre en merkantil uddannelse med opstart i skolepraktikken, hvor du senere har mulighed for at starte i praktikplads uden for skolen. Der er dog visse betingelser der skal være opfyldt, før du kan komme i skolepraktik.