ansæt en elev

 

Ofte opstår der en række spørgsmål, når en virksomhed skal ansætte en elev. Følgende tre trin beskriver, hvordan du kommer i gang. 

 • Virksomheden skal være godkendt som uddannelsessted
  For at være berettiget til at uddanne elever, skal jeres virksomhed være godkendt som uddannelsessted. Virksomhedsgodkendelsen skal være på det merkantile område, som I påtænker at uddanne en elev inden for.

  En godkendt virksomhed skal overholde de til enhver tid gældende regler for ansættelse og oplæring af elever. Virksomheder, der løbende har elever ansat og dermed er i løbende kontakt med en erhvervsskole, vil typisk holde sig orienteret om ændringer.

  Nygodkendelse
  Hvis virksomheden derimod gennem en længere periode ikke har haft elever ansat, vil virksomheden ikke på samme måde være ajour med ændringer og vil måske ikke umiddelbart kunne gennemføre en oplæring inden for gældende regler.

  Det faglige udvalg har derfor som administrativ praksis fastlagt, at en virksomhed, der igennem en periode på 3 år ikke har haft elever ansat (regnet fra datoen for seneste elevs ophør i virksomheden), skal have sin godkendelse fornyet for igen at kunne ansætte elever. 

 • Find den rette kandidat
  I er velkomne til at sende jeres virksomheds stillingsopslag til skolens praktikpladskonsulent, som distribuerer videre til alle relevante afgangsklasser. Praktikpladskonsulenten matcher også virksomhed og elever med hinanden, med udgangspunkt i elevens kompetencer og virksomhedens behov.

  Alle afgangselever oprettes på www.praktikpladsen.dk, som et led i at gøre eleverne erhvervsparate. Her kan virksomheden logge ind med nemID og selektere imellem potentielle kandidater.

 • Udfyld uddannelsesaftale og praktikplan
  Når I har fundet den rette kandidat til virksomhedens elevstilling, skal I sammen med eleven udfylde en skriftlig uddannelsesaftale og praktikplan. 
  Efterfølgende sendes den originale uddannelsesaftale, med dato og underskrift fra begge parter, til den erhvervsskole som eleven skal indmeldes på.  

  Blanketter til uddannelsesaftalen

  Blanketter til praktikplan

  Digital uddannelsesaftale
  • Virksomheden får adgang til digitale uddannelsesaftaler via www.elevplan.dk. 
  • Virksomheden skal logge på med NemID for at oprette aftaler.
  • Virksomheden kan sende en kladde til skolen og bede om hjælp.
  • Oprettes uddannelsesaftalen af skolen, modtager virksomheden en mail med link til uddannelsesaftalen.
   Virksomheden får adgang til aftalen via NemID og signere aftalen med NemID.
  • Aftalen kommer automatisk til underskrift hos eleven, via en mail med link til uddannelsesaftalen.
  • Elever under 18 år skal efter underskrift sende uddannelsesaftalen videre til forældre/værge.
  • Når aftalen er underskrevet af alle parter, modtager skolen aftalen og færdigregistrer aftalen.


Søger du flere informationer, er du velkommen til at kontakte vores praktikpladskonsulent.  

Kathrine Astrupgaard Münter
Kathrine Astrupgaard Münter (KAMU)
Marketing- og kommunikationsansvarlig, praktikkonsulent, uddannelsesleder
kamu@fhavnhs.dk
2725 8524