Løn- og lønrefusion

 

Når der er lavet en uddannelsesaftale, får eleven løn fra den dag, denne træder i kraft, hvadenten du begynder med grundforløbet på skole, eller du begynder i praktik.

Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgivere og den faglige organisation på området. Begyndelseslønnen for elever i erhvervsuddannelserne ligger typisk mellem 9.500 kr. og 12.500 kr. om måneden og stiger for hvert år. 

Lønrefusion

For alle virksomheder gælder det, at når eleven er på skoleophold, afregnes helt automatisk et refusionsbeløb til virksomheden fra AUB. Taksterne ændres fra år til år. For at få lønrefusion er det en betingelse, at:

  • Du og eleven har en godkendt uddannelsesaftale
  • Din elev ikke arbejder samtidig med sit skoleophold
  • Du udbetaler overenskomstmæssig løn

Du kan læse mere om lønrefusion på virk.dk.