oplæringsansvarlige

   

Oplæring og trivsel

Virksomheden skal ved ansættelse af en elev, altid udpege en uddannelsesansvarlig. Den uddannelsesansvarlige har de formelle ansvar for eleven. Derudover kan der være en oplæringsansvarlig, det er denne som til dagligt har det overordnet ansvar for elevens oplæring, og daglig trivsel. Oplæringsansvarlig og uddannelsesansvarlig kan sagtens være den samme person, men behøver ikke være det.