Frederikshavn Handelsskole
Kirkegade 9 - 9900 Frederikshavn

Afgangsprojekt Ledelse

Start 5. februar 2025. På afgangsprojektet skal du dokumentere din evne til på et metodisk og analytisk grundlag at kunne gennemføre en praksisnær og kompleks problemløsning indenfor din valgte uddannelse.

Afgangsprojektet gennemføres som en vekselvirkning mellem vejledning, egentlig undervisning og selvstudium.