FOR VIRKSOMHEDER

På Frederikshavn Handelsskole har vi et rigtig godt samarbejde med virksomheder som søger elever inden for kontor, handel eller detail.

Frederikshavn Handelsskole tilbyder rådgivning hele vejen fra godkendelse af din virksomhed til eleven er faglært. Målet med rådgivningen er at sikre, at både elever og virksomheder får det maksimale udbytte af elevpladsen og giver gode råd til, hvordan du bygger et godt forløb op til eleven.

SÅDAN GØR DU TRIN FOR TRIN

Trin 1.
Bliv elevpladsgodkendt 

For at blive elevpladsgodkendt og efterfølgende ansætte elever, skal virksomheden udfylde en godkendelsesblanket.

 

På baggrund af godkendelsesblanketten vurderer Frederikshavn Handelsskole om virksomheden lever op til den enkelte elevuddannelses læringsmål og kriterier. 

Trin 2:
Hjælp til rekruttering af elever

Virksomheder kan sende deres stillings-opslag til skolens praktikpladskonsulent, som distribuerer videre til alle skolens afgangsklasser.

 

Praktikpladskonsulenten matcher også virksomhed og elev med hinanden, med udgangspunkt i elevens kompetencer og virksomhedens behov.

Trin 3:
Udfyld uddannelsesaftale og praktikplan

Når virksomheden har fundet den rette kandidat til elevstillingen, skal virksomhed og elev sammen udfylde en skriftlig uddannelsesaftale og praktikplan. 

 


 

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER


PRAKTIKPLAN

Alle elever skal ifølge lovgivningen have en praktikplan. Praktikplanen er med til at beskrive, hvilke områder eleven skal arbejde med på forskellige tidspunkter i praktikforløbet. Planen kaldes en forventingsafstemning mellem virksomhed og elev og skal sikre, at eleven opnår de læringsmål, som elevuddannelsen skal leve op til.

Hos Uddannelsesnævnet kan I finde vejledende praktikplaner for alle merkantile elevuddannelser. 

 


HVOR LANG ER EN PRAKTIKPERIODE

Uddannelsesaftalen varer typisk to år. 

I løbet af praktiktiden hos virksomheden skal eleven gennemføre 2-15 ugers skoleuger på en handelsskole som tilbyder elevuddannelsen. Antallet af skoleuger varierer alt efter, hvilket speciale eleven har. 

I løbet af det sidse halve år skal eleven, som afslutning på elevuddannelsen, lave en fagprøve. Fagprøven bliver forberedt på næstsidste skoleophold. Det er eleven og virksomheden, der i fællesskab beslutter, hvad fagprøven skal handle om og hvordan opgaven skal udformes. 


ELEVENS LØN

Som virksomhed skal I betale løn til eleverne i hele praktikperioden, også når eleverne er på skoleophold på en handelsskole.

Lønnen tager udgangspunkt i overenskomsten for det pågældende uddannelsesområde. 

Hvis der ikke findes en overenskomst for området bliver mindstelønnen fastsat af et nævn, som repræsenterer både arbejdsgiveren og arbejdstageren. 

Få mere information om løn hos HK. 

 


REFUSION FOR SKOLEPERIODEN

Som virksomhed kan I få tilskud til lønnen, hvis I søger Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). 

Tilskuddet skal søges for hvert enkelt skoleophold.

Læs mere om refusion fra AUB på virk.dk