REFUSION FRA AUB

Som virksomhed kan I få tilskud til lønnen, hvis I søger Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). 

Tilskuddet skal søges for hvert enkelt skoleophold. 

Læs mere om refusion fra AUB på virk.dk

 


PRAKTIKPLADS-AUB

Fra 1. januar 2018 har arbejdsmarkedet fået en ny praktikordning, Praktikplads-AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag). 

Kort fortalt er praktikordningen sat i verden med et mål om at sikre 8000-10.000 flere praktikpladser om året til erhvervsuddannede. Praktikordningen belønner de arbejdsgivere, der opretter nok praktikpladser, mens de arbejdsgivere, der ikke bidrager nok, skal betale en afgift til ordningen.

Praktikordningen er obligatorisk for alle arbejdsgivere, der i det forudgående år har haft en eller flere fuldtidsmedarbejdere med en erhvervsuddannelse som højest fuldførte uddannelse. 

Se filmen og bliv klogere på, hvad Praktikplads-AUB kommer til at betyde for jer.

 

Se en kort film om, hvad der står i forskudsopgørelsen, hvordan jeres mål for elever er beregnet, og hvad I kan gøre for at opfylde jeres mål.