VOKSENELEVER

I reglerne for elevuddannelser er voksenelever alle over 25 år. Der gælder særlige regler for deres uddannelsesforløb, antallet af skoleuger, ansættelsesperiode og løn. Vi har samlet de relevante informationer nedenfor. 

INFORMATIONER OM VOKSENELEVER

REALKOMPETENCEVURDERING (RKV)

Alle elever over 25 år som skal starte på en erhvervsuddannelse på Frederikshavn Handelsskole, skal have udarbejdet en RKV. 

 

Overvejer I at ansætte en elev over 25 år, uden et realkompetencebevis, skal I bede eleven kontakte Frederikshavn Handelsskole med henblik på at få en RKV udarbejdet. Det er jeres garanti for, at ansættelsesperioden og antallet af skoleuger er korrekt. Resultatet af en RKV kan være, at eleven slet ikke må ansættes i et elevforløb grundet tidligere uddannelse. 

 

ANSÆTTELSESPERIODE

Den samlede ansættelsesperiode er ikke nødvendigvis 2 år for en voksenelev. Det afhænger af en individuel vurdering, som frermgår af elevens realkompetencevurdering. 

 

Vi anbefaler, at I altid kontrollerer elevens RKV, før I udarbejder og underskriver en uddannelsesaftale.
LØN

Der er særlige højere løntakster for voksenelever. Du kan læse de præcise takster her på HKs hjemmeside.

 

 ANTALLET AF SKOLEUGER

For voksenelever er antallet af skoleuger individuelt. De skal minimum reduceres med 10% ift. andre elever, men på baggrund af en realkompetencevurdering kan dette tal forøges yderligere. 

 

Antallet af skoleuger fremgår af elevens realkompetencevurdering.

 

Lenette Hein
Lenette Hein
Assistent, Hovedforløb
lnhn@fhavnhs.dk
9620 5508