Detailhandelsuddannelsen

Detailhandelsuddannelsen

EUD - den hurtigste vej til en erhvervsuddannelse

 

Vil du arbejde i butik, supermarked eller specialbutik? Har du lyst til at hjælpe kunder og yde god service? Eller drømmer du om at få din egen butik?

På uddannelsen lærer du at betjene kunder og yde god service. Du lærer at købe ind, styre et lager og føre regnskab. Du kommer til at arbejde med butikkens målgruppe, kundegrundlag og bliver skarp til salg og markedsføring. 

Vælg mellem fem specialer:

  • Digital Handel
  • Convenience/Convenience med profil
  • Salgsassistent med eller uden profil
  • Blomsterdekoratør
  • Visual merchandiser (dekoratør)

Hvad laver en detailelev?
Som detailelev arbejder du i butik; det kan være en lille specialbutik, en kædeforretning eller et større varehus.

Dine arbejdsopgaver afhænger af, hvilken type butik du får en elevplads i. Nogle butikker lægger meget vægt på varekendskab og personlig kundekontakt. I andre forretninger sælger varerne sig selv. Du vil derfor arbejde i endnu højere grad med varepræsentation- og skiltning, disponering af vare og sikre, at forretningen er indbydende og kundevenlig.

Uddannelsens opbygning
Med et bestået EUD grundforløb i hånden, venter der dig to år i praktik som elev i en virksomhed.
I løbet af din elevtid veksler du mellem skoleophold og arbejde i virksomheden. 

På skoleopholdene bliver du undervist i blandt andet salg, indkøb, logistik, erhvervsøkonomi og kundeservice, med udgangspunkt i din hverdag ude i virksomheden.

Som afslutning på din uddannelse skal du skrive en fagprøve, hvor du viser, hvilke kompetencer du har fået igennem din to-årige elevtid. Du skal formulere en problemstilling, fastsætte mål, gennemføre fagprøven i butikken og efterfølgende aflevere opgaven, inden du kan gå til eksamen og afslutte din uddannelse. 

 

Du kan søge om optagelse her: https://www.optagelse.dk/

 

Er du interesseret i salg mellem virksomheder og måske på tværs af grænser? Og vil du lære at forhandle og indhente priser? 
- så læs om Handelsuddannelsen

Grundforløb 1 = ½ år

Dansk D
Samfundsfag C

Erhvervsfag 1:
- Erhvervsintroduktion

Erhvervsfag 2:
- Arbejdspladskultur
- Praktikpladssøgning
- Samfund og sundhed

Erhvervsfag 3:
- Arbejdsplanlægning og samarbejde
- Faglig dokumentation
- Faglig kommunikation
- Innovation
- Metodelære

Grundforløb 2 = ½ år

Dansk D/C
Samfundsfag C
Erhvervsøkonomi C
Engelsk D/C
Afsætning C
IT C
Det uddannelsesspecifikke fag (DUSF)

Praktikforløb

Undervisningen foregår i virksomheden, hvor eleven er under oplæring.

Skoleophold

Eleven deltager i undervisningen i specialefag på en handelsskole. Skoleopholdenes længde varierer afhængig af brancheretning.

Studievejledere

Jimmi E. Nielsen

jini@fhavnhs.dk

6169 2595