Handelsuddannelsen

Handelsuddannelsen

EUX - For dig, som vil være erhvervsfaglig student og faglært

Vil du arbejde med salg mellem virksomheder og måske på tværs af grænser? Og vil du lære at forhandle og indhente priser?

Handelsuddannelsen giver dig en grundlæggende viden om handel med varer i store partier og forløb. Du lærer, hvordan du repræsenterer en virksomhed, når du handler med leverandører og kunder.

Vælg mellem fire specialer:

  • Digital Handel B2B
  • Handelsassistent, salg
  • Indkøbsassistent
  • Logistikassistent

Hvad laver en handelselev?
Som handelselev lærer du om salgsplanlægning - for eksempel; planlægning, gennemførsel og opfølgning på markedsføring og messedeltagelse - og at gennemføre markedsanalyser og undersøge konkurrencesituationer. Samtidig lærer du at indhente tilbud fra forskellige leverandører og at sammenligne pris og kvalitet på forskellige produkter.

Uddannelsens opbygning
Med et bestået EUD grundforløb i hånden, venter der dig to år i praktik i en virksomhed. I løbet af din elevtid veksler du mellem skoleophold og arbejde i virksomheden. 

På skoleopholdene bliver du undervist i blandt andet salgsplanlægning, indkøb, logistik samt vare- og produktkendskab, med udgangspunkt i din hverdag ude i virksomheden. 

Som afslutning på din uddannelse skal du skrive en fagprøve, hvor du viser, hvilke kompetencer du har fået igennem din to-årige elevtid. Du skal formulere en problemstilling, fastsætte mål, gennemføre fagprøven i butikken og efterfølgende aflevere opgaven, inden du kan gå til eksamen og afslutte din uddannelse. 

Vil du arbejde i butik, supermarked eller specialbutik? Har du lyst til at hjælpe kunder og yde god service? Eller drømmer du om at få din egen butik?
- så læs om Detailhandelsuddannelsen

 
Vil du arbejde på kontor inden for det offentlige eller for en privat virksomhed? Eller vil du være læge-eller advokatsekretær?
- så læs om Kontoruddannelsen

Grundforløb 1 = ½ år

Dansk C
Engelsk C
Samfundsfag C

Erhvervsfag 1:
- Erhvervsintroduktion

Erhvervsfag 2:
- Arbejdspladskultur
- Praktikpladssøgning
- Samfund og sundhed

Erhvervsfag 3:
- Arbejdsplanlægning og samarbejde
- Faglig dokumentation
- Faglig kommunikation
- Innovation
- Metodelære

Grundforløb 2 = ½ år

Afsætning C
Erhvervsøkonomi C
IT C
Organisation C
Matematik C
Det uddannelsesspecifikke fag (DUSF)

Det studiekompetencegivende år = 1 år

Grundfag 

Dansk A
Engelsk B
IT B
Virksomhedsøkonomi B
Erhvervsret C
Innovation C
Finansiering C


Valgfag
Vælg mellem:

Matematik B
Afsætning B
Samfundsfag B

Praktikforløb

Undervisningen foregår i virksomheden, hvor eleven er under oplæring.


Skoleophold

Eleven deltager i undervisningen i specialefag på en handelsskole. Skoleopholdenes længde varierer afhængig af brancheretning.

Studievejledere

Object reference not set to an instance of an object.