Kontoruddannelsen

Kontoruddannelsen

EUX - For dig, som vil være erhvervsfaglig student og faglært

 

Vil du arbejde på kontor inden for det offentlige eller for en privat virksomhed? Eller vil du være læge-eller advokatsekretær?

Uddannelsen sigter bredt og har en lang række retninger, fordi næsten alle virksomheder har en kontorfunktion. Overordnet giver uddannelsen dig en grundlæggende viden om administration og økonomi. 

Vælg mellem otte specialer:

  • Administration
  • Advokatsekretær
  • Lægesekretær
  • Offentlig administration
  • Rejseliv
  • Revision
  • Spedition og shipping
  • Økonomi

Hvad laver en kontorelev?
Som kontorelev lærer du om virksomhedens daglige drift. Du vil dagligt være i kontakt med kunder igennem e-mail, telefon, online eller personligt. Du vil i den forbindelse lære om kundeservice, kunderådgivning og lære at bruge specifikke IT-programmer, der er relevante for din virksomhed og branche. Derudover vil du arbejde med mange andre forskellige administrative opgaver afhængig af virksomheden.

Som advokatsekretær vil du lære om et eller flere juridiske fagområder og om, hvordan du håndterer og skriver retsdokumenter. Der er især fokus på skriftlig og mundtlig kommunikation i et korrekt og nuanceret sprog i forhold til hvem modtager er.

I en speditions- eller shippingelevstilling vil du blandt andet lære at vejlede kunder omkring transport både nationalt og internationalt, om transport og søret, hvordan man koordinerer transport til lands eller til søs. Derudover vil du lære om kalkulation og økonomi og om virksomhedens interne procedurer og kvalitetskrav.

Som lægesekretær lærer du om journalskrivning, patientkontakt, kontakt med offentlige myndigheder, laboratorier og andre sygehuse.

Uddannelsens opbygning
Med et bestået Maritimt Business EUX grundforløb i hånden, venter der dig to år i praktik i en virksomhed. I løbet af din elevtid veksler du mellem skoleophold og arbejde i virksomheden. 

På skoleopholdene bliver du undervist i blandt andet kommunikation, serviceøkonomiregnskabadministration, og lovgivning, med udgangspunkt i din hverdag ude i virksomheden. 

Som afslutning på din uddannelse skal du skrive en fagprøve, hvor du viser, hvilke kompetencer du har fået igennem din to-årige elevtid. Du skal formulere en problemstilling, fastsætte mål, gennemføre fagprøven i butikken og efterfølgende aflevere opgaven, inden du kan gå til eksamen og afslutte din uddannelse. 

Vil du arbejde i butik, supermarked eller specialbutik? Har du lyst til at hjælpe kunder og yde god service? Eller drømmer du om at få din egen butik?
- så læs om Detailhandelsuddannelsen

Vil du arbejde med salg mellem virksomheder og måske på tværs af grænser? Og vil du lære at forhandle og indhente priser?
- så læs om Handelsuddannelsen

Grundforløb 1 = ½ år

Dansk C
Engelsk C
Samfundsfag C

Erhvervsfag 1:
- Erhvervsintroduktion

Erhvervsfag 2:
- Arbejdspladskultur
- Praktikpladssøgning
- Samfund og sundhed

Erhvervsfag 3:
- Arbejdsplanlægning og samarbejde
- Faglig dokumentation
- Faglig kommunikation
- Innovation
- Metodelære

Grundforløb 2 = ½ år

Afsætning C
Erhvervsøkonomi C
IT C
Organisation C
Matematik C
Det uddannelsesspecifikke fag (DUSF)

Det studiekompetencegivende år = 1 år

Grundfag 

Dansk A
Engelsk B
IT B
Virksomhedsøkonomi B
Erhvervsret C
Innovation C
Finansiering C


Valgfag
Vælg mellem:

Matematik B
Afsætning B
Samfundsfag B

Praktikforløb

Undervisningen foregår i virksomheden, hvor eleven er under oplæring.


Skoleophold

Eleven deltager i undervisningen i specialefag på en handelsskole. Skoleopholdenes længde varierer afhængig af brancheretning.

Studievejledere

Object reference not set to an instance of an object.