Studie- og ordensregler

Studiemiljøet på Frederikshavn Handelsskole understøtter skolens værdier om ligeværd, nærvær og initiativ - et godt samarbejde og en positiv omgangstone. For Frederikshavn Handelsskole er et godt studiemiljø flere ting - gode faciliteter, god og inspirerende undervisning og et levende sted, hvor du som studerende har mulighed for at udfolde dig og lære nyt. Dermed er reglerne med til at skabe et godt og trygt undervisnings- og læringsmiljø for elever og lærere.

Som elev på Frederikshavn Handelsskole sidder du ikke kun i klasselokalerne og får ny viden. Vi har et højt fagligt niveau, hvor også det sociale liv er højt prioriteret igennem undervisningen. 

Frederikshavn Handelsskole er indrettet med attraktive og lyse lokaler - så optimalt som muligt for dig som studerende med moderne faciliteter og udstyr - og med plads til både fordybelse, hygge og socialt samværd. Du kan lave gruppearbejde og mødes med dine studiekammerater i skolens fællesarealer.