Frederikshavn Handelsskole
Kirkegade 9 - 9900 Frederikshavn

Detail

Vil du arbejde i butik, supermarked eller specialbutik? Har du lyst til at hjælpe kunder og yde god service? Eller drømmer du om at få din egen butik?

På detailhandelsuddannelsen lærer du at betjene kunder og yde god service. Du lærer at købe ind, styre et lager og føre regnskab. Du kommer til at arbejde med butikkens målgruppe, kundegrundlag og bliver skarp til salg og markedsføring.  

Læs meget mere om detailhandelsuddannelsen og dens muligheder på dette site

Vælg mellem seks specialer: 

✔ Digital handel 
✔ Convenience/Convenience med eller uden profil 
✔ Retail manager
✔ Salgsassistent med eller uden profil 
✔ Blomsterdekoratør 
✔ Visual merchandiser / dekoratør

Hvad laver en detailelev? 

Som detailelev arbejder du i butik; det kan være en lille specialbutik, en kædeforretning eller et større varehus. 

Dine arbejdsopgaver afhænger af, hvilken type butik du får en elevplads i. Nogle butikker lægger meget vægt på varekendskab og personlig kundekontakt. I andre forretninger sælger varerne sig selv. Du vil derfor arbejde i endnu højere grad med varepræsentation- og skiltning, disponering af vare og sikre, at forretningen er indbydende og kundevenlig. 

Uddannelsens opbygning 
Med et bestået EUD grundforløb i hånden, venter der dig to år i praktik som elev i en virksomhed. 
I løbet af din elevtid veksler du mellem skoleophold og arbejde i virksomheden.  

På skoleopholdene bliver du undervist i blandt andet salg, indkøb, logistik, erhvervsøkonomi og kundeservice, med udgangspunkt i din hverdag ude i virksomheden. 

Som afslutning på din uddannelse skal du skrive en fagprøve, hvor du viser, hvilke kompetencer du har fået igennem din toårige elevtid. Du skal formulere en problemstilling, fastsætte mål, gennemføre fagprøven i butikken og efterfølgende aflevere opgaven, inden du kan gå til eksamen og afslutte din uddannelse.  

Hør Sara fortælle om detaillinjen EUD Business på Frederikshavn Handelsskole

Hør Thomas fortælle om det at være i lære som detailelev

Luise Steen Michaelsen
Handelsoverlærer, Studievejleder

lmic@fhavnhs.dk 
2725 8522 / 2812 1450

Bettina Lauridsen Hägele
HANDELSLÆRER, STUDIEVEJLEDER