Frederikshavn Handelsskole
Kirkegade 9 - 9900 Frederikshavn

Kontor

Vil du arbejde på kontor inden for det offentlige eller private?

Uddannelsen sigter bredt og har en lang række retninger, fordi næsten alle virksomheder har en kontorfunktion. Overordnet giver uddannelsen dig en grundlæggende viden om administration og økonomi.  

Vælg mellem flere specialer: 

 • Administration 
 • Advokatsekretær 
 • Offentlig administration (Udbydes lokalt på Frederikshavn Handelsskole) 
 • Revision 
 • Spedition og shipping 
 • Økonomi 

  Hvad laver en kontorelev? 
  Som kontorelev lærer du om virksomhedens daglige drift. Du vil dagligt være i kontakt med kunder eller borgere igennem e-mail, telefon eller personligt. Du vil i den forbindelse lære om kundeservice, kunderådgivning og lære at bruge specifikke IT-programmer, der er relevante for din virksomhed og branche. Derudover vil du arbejde med mange andre forskellige administrative opgaver afhængig af virksomheden. 

  Som advokatsekretær vil du lære om et eller flere juridiske fagområder og om, hvordan du håndterer og skriver retsdokumenter. Der er især fokus på skriftlig og mundtlig kommunikation i et korrekt og nuanceret sprog i forhold til hvem modtager er. 

  I en speditions- eller shippingelevstilling vil du blandt andet lære at vejlede kunder omkring transport både nationalt og internationalt, om transport og søret, hvordan man koordinerer transport til lands eller til søs. Derudover vil du lære om kalkulation og økonomi og om virksomhedens interne procedurer og kvalitetskrav. 

  Uddannelsens opbygning 
  Med et bestået EUX grundforløb i hånden, venter der dig to år i praktik i en virksomhed. I løbet af din elevtid veksler du mellem skoleophold og arbejde i virksomheden.  

  På skoleopholdene bliver du undervist i blandt andet kommunikation, service, økonomi, regnskab, administration, og lovgivning, med udgangspunkt i din hverdag ude i virksomheden.  

  Som afslutning på din uddannelse skal du skrive en fagprøve, hvor du viser, hvilke kompetencer du har fået igennem din toårige elevtid. Du skal formulere en problemstilling, fastsætte mål, gennemføre fagprøven i butikken og efterfølgende aflevere opgaven, inden du kan gå til eksamen og afslutte din uddannelse.  

  Offentlig administration  

  På Frederikshavn Handelsskole udbyder vi hovedforløbet for Offentlig administration, hvor du veksler mellem skoleophold og hovedforløb på skolen.  

  På hovedforløbet foregår oplæringen primært i virksomheden. Oplæringen varer 2 år inklusiv 15 skoleuger (inklusiv fagprøven), hvor eleven deltager i undervisningen i specialefag på handelsskolen. 

  Specialet er rettet mod arbejdsfunktioner inden for de administrative hovedområder i en offentlig institution. Det kan være inden for enten det kommunale, regionale eller det statslige område.  

  Der er fokus på at udvise initiativ, selvstændighed, samarbejdsevne, kreativitet og evne til at rådgive og kommunikere, herunder om anvendelsen af it på den offentlige arbejdsplads over for borgere og brugere. Du  lærer, hvordan man på lærestedet søger at omsætte beslutninger til praksis i en politisk styret offentlig institution, samt hvordan man tværorganisatorisk løser lærestedets opgaver. 

  Karina har læst Kontorspecialet Offentlig administration

  Luise Steen Michaelsen
  Handelsoverlærer, Studievejleder
  Bettina Lauridsen Hägele
  HANDELSLÆRER, STUDIEVEJLEDER