Frederikshavn Handelsskole
Kirkegade 9 - 9900 Frederikshavn

Kontor

Er du struktureret og selvstændig – og elsker du, når tingene falder i hak? Så er kontoruddannelsen måske noget for dig. 

Som kontoruddannet kan din karriere tage mange former. Du får nemlig kompetencer, der giver dig adgang til stillinger på store og små arbejdspladser i hele Danmark. Som færdiguddannet kan du dygtiggøre dig og avancere, skifte til nye stillinger og afdelinger internt på en arbejdsplads – eller bringe dine evner i spil et helt nyt sted.

Uddannelsen sigter bredt og har en lang række retninger, fordi næsten alle virksomheder har en kontorfunktion. Overordnet giver uddannelsen dig en grundlæggende viden om administration og økonomi. 

Du kan blive meget klogere på kontoruddannelsen – hvem den tiltaler, og hvilke arbejdsopgaver du kan få på sitet: 
Du kan som kontorelev vælge mellem seks specialer
 • Administration 
 • Advokatsekretær 
 • Offentlig administration (Udbydes lokalt på Frederikshavn Handelsskole) 
 • Revision 
 • Spedition og shipping 
 • Økonomi 

Læs om de enkelte specialer her: 

Hvad laver en kontorelev?

Som kontorelev lærer du om virksomhedens daglige drift. Du vil dagligt være i kontakt med kunder eller borgere igennem e-mail, telefon eller personligt. Du vil i den forbindelse lære om kundeservice, kunderådgivning og lære at bruge specifikke IT-programmer, der er relevante for din virksomhed og branche. Derudover vil du arbejde med mange andre forskellige administrative opgaver afhængig af virksomheden. 

Som advokatsekretær vil du lære om et eller flere juridiske fagområder og om, hvordan du håndterer og skriver retsdokumenter. Der er især fokus på skriftlig og mundtlig kommunikation i et korrekt og nuanceret sprog i forhold til hvem modtager er. 

I en speditions- eller shippingelevstilling vil du blandt andet lære at vejlede kunder omkring transport både nationalt og internationalt, om transport og søret, hvordan man koordinerer transport til lands eller til søs. Derudover vil du lære om kalkulation og økonomi og om virksomhedens interne procedurer og kvalitetskrav. 

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af:

 • Et grundforløb, der tages på en erhvervsskole og varer 20 eller 40 uger
 • Et studiekompetencegivende forløb, der varer 1 år og ligger mellem grundforløbet og hovedforløbet 
 • Et eux-hovedforløb, der veksler mellem perioder på din læreplads og perioder på skolen. Du kan vælge mellem flere forskellige specialer.

Figuren ovenfor viser det fulde uddannelsesforløb, herunder grundforløbets 1. og 2. del.

I løbet af uddannelsen får du undervisning i både almene gymnasiale fag som dansk og matematik, og i fag som er relevante for kontoruddannelsen samt beslægtede videregående uddannelser.

Fag på gymnasialt niveau

Kontoruddannelsen skal tages som eux-forløb. Det betyder, at du skal have en række fag på gymnasialt niveau. Nogle af fagene skal du gennemføre på grundforløbet, inden du kan starte på det studiekompetencegivende forløb. Andre fag skal du gennemføre, mens du går på det studiekompetencegivende forløb, og inden du kan starte på hovedforløbet.

I løbet af kontoruddannelsen gennemfører du følgende fag på gymnasialt niveau:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag C
 • Informatik B
 • Erhvervsøkonomi C
 • Organisation C
 • Afsætning C
 • Matematik C
 • Virksomhedsøkonomi B
 • Enten matematik B, andet fremmedsprog C eller kulturforståelse C

Du har også fag, der passer specielt til det område, du vælger.

Oplæring

På lærepladsen bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som hører til uddannelsen. Oplæringen foregår på en arbejdsplads eller evt. i et skoleoplæringscenter.

Eksamen

Det studiekompetencegivende forløb afsluttes med en række prøver, der giver dig bevis for eux 1. del. Du skal have bevis for eux 1. del, før du kan gå videre til skoleundervisningen i uddannelsens hovedforløb.

Du afslutter hele uddannelsen med en gymnasial eksamen og en fagprøve. Du modtager uddannelsesbevis og eux-bevis (erhvervsfaglig studentereksamen).

Offentlig Administration – på Frederikshavn Handelsskole

På Frederikshavn Handelsskole udbyder vi hovedforløbet for Offentlig administration, hvor du veksler mellem skoleophold og hovedforløb på skolen.  

På hovedforløbet foregår oplæringen primært i virksomheden. Oplæringen varer 2 år inklusiv 15 skoleuger (inklusiv fagprøven), hvor eleven deltager i undervisningen i specialefag på handelsskolen. 

Specialet er rettet mod arbejdsfunktioner inden for de administrative hovedområder i en offentlig institution. Det kan være inden for enten det kommunale, regionale eller det statslige område.  

Der er fokus på at udvise initiativ, selvstændighed, samarbejdsevne, kreativitet og evne til at rådgive og kommunikere, herunder om anvendelsen af it på den offentlige arbejdsplads over for borgere og brugere. Du  lærer, hvordan man på lærestedet søger at omsætte beslutninger til praksis i en politisk styret offentlig institution, samt hvordan man tværorganisatorisk løser lærestedets opgaver. 

Læs mere om specialet her


Karina har læst kontorspecialet Offentlig administration på Frederikshavn Handelsskole
Mød Oliver – kontorelev med speciale i økonomi
Mød Anne – kontorelev med speciale i revision
Mød Mathilde – kontorelev med speciale i offentlig administration
Mød Anton – kontorelev med speciale i spedition og shipping
Mød Kian – kontorelev med speciale i administration
Mød Nikoline – kontorelev med speciale i advokatsekretær
Luise Steen Michaelsen
Handelsoverlærer, Studievejleder

lmic@fhavnhs.dk 
2725 8522 / 2812 1450

Bettina Lauridsen Hägele
HANDELSLÆRER, STUDIEVEJLEDER