Frederikshavn Handelsskole
Kirkegade 9 - 9900 Frederikshavn

International strategi

Fra Frederikshavn Handelsskole har vi udsigt til havn og et hav, der udgør verdens tredje mest befærdede stræde med omkring 100.000 skibe, der passerer os årligt.

En daglig påmindelse om den globale handel og verden, som vi uddanner vores elever til.  

Vi er på Frederikshavn Handelsskole meget optaget af, at vi uddanner vores elever til at navigere i en global verden og på et internationalt arbejdsmarked.  

Her kan du læse vores internationaliseringsstrategi for perioden 2020-2025 

Lene Porsborg
Lektor, SPS-konsulent, International koordinator

lpor@fhavnhs.dk
4084 6980