Frederikshavn Handelsskole
Kirkegade 9 - 9900 Frederikshavn

Oplæring i Udland (OPU)

Efter endt uddannelse på Frederikshavn Handelsskole kan du vælge at tage din to års læretid i en virksomhed i udlandet gennem Oplæring i Udlandet.

Praktikken kan enten foregå i Danmark eller i udlandet. Det er helt op til dig, hvor i verden du gerne vil hen, hvis du selv etablerer kontakten til praktikstedet. Skolen kan hjælpe dig med at finde praktikpladser i Tyskland og England. OPU er støttet af Erasmus+ 

Læs mere her:

Læs om Klara og Emil, der begge tager en to års praktik i udlandet efter deres HHX 

Med et praktikophold i udlandet får du: 

 • Internationale kvalifikationer 
 • Oplevelser for livet 
 • Nye relationer på tværs af landegrænser 
 • Træning i at tale et andet sprog – og begå dig i en anden kultur 
 • Faglige og personlige udfordringer. 

  Det er vigtigst, at du er robust og kan klare den modgang, som du måske møder undervejs. Inden du søger om at komme i praktik i udlandet, skal du overveje, om du er klar til at skabe en hverdag på egen hånd i fremmede omgivelser langt væk fra venner og familie. 

  Økonomi 

  Du kan få økonomisk hjælp til praktikophold i udlandet. Uddannelsens faglige niveau skal være det samme som i en dansk virksomhed. Tager du af sted med OPU-ordningen får du merit for din praktik i udlandet. Dit ophold bliver altså godkendt som en del af din danske uddannelse.  

  Rikke Wagner
  Lektor og studievejleder