Frederikshavn Handelsskole
Kirkegade 9 - 9900 Frederikshavn

Sprogskole

Styrk dine sprogfærdigheder med tre uger studieophold i udlandet 

På første år (HHX1, GF1 på EUX eller EUD) har du mulighed for at komme på et tre ugers studieophold i udlandet, der til dels finansieres af Erasmus+ (https://ufm.dk/uddannelse/tilskud-til-udveksling-og-internationale-projekter/erasmusplus)  

Under dit studieophold går du i skole og har en dagligdag hos en værtsfamilie, hvorved du træner dine sprogkundskaber på daglig basis. Går du på HHX, skal du i den sidste uge i virksomhedspraktik. 

Dine styrkede sprogkundskaber og interkulturelle kompetencer giver dig en erhvervsmæssig fordel, idet mange virksomheder har et internationalt perspektiv.  

Turen giver dig også indsigt i en anden kultur, og du får nye venner og bekendtskaber på tværs af uddannelserne

Lene Porsborg
Lektor, SPS-konsulent, International koordinator

lpor@fhavnhs.dk
4084 6980