Frederikshavn Handelsskole
Kirkegade 9 - 9900 Frederikshavn

Sprogskole

Styrk dine sprogfærdigheder med tre uger studieophold i udlandet 

På første år (HHX1, GF1 på EUX eller EUD) har du mulighed for at komme på et tre ugers studieophold i udlandet, der til dels finansieres af Erasmus+ (https://ufm.dk/uddannelse/tilskud-til-udveksling-og-internationale-projekter/erasmusplus)  

Under dit studieophold går du i skole og har en dagligdag hos en værtsfamilie, hvorved du træner dine sprogkundskaber på daglig basis. Går du på HHX, skal du i den sidste uge i virksomhedspraktik. 

Dine styrkede sprogkundskaber og interkulturelle kompetencer giver dig en erhvervsmæssig fordel, idet mange virksomheder har et internationalt perspektiv.  

Turen giver dig også indsigt i en anden kultur, og du får nye venner og bekendtskaber på tværs af uddannelserne.

Der er Erasmusstøtte til turen, men du skal forvente en udgift på op til 4.500 kroner til rejse og logi.  

Lene Porsborg
Lektor og International koordinator