Frederikshavn Handelsskole
Kirkegade 9 - 9900 Frederikshavn

Realkompetencevurdering (RKV)

For dig over 25 år, der vil starte på en erhvervsuddannelse.

En realkompetencevurdering (RKV) er en vurdering, som inddrager din samlede viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor, hvornår eller hvordan, de er erhvervet. 

Er du fyldt 25 år og ønsker en erhvervsuddannelse for voksne (EUV), skal du til en realkompetencevurdering. Du får både din skole- og erhvervsmæssige baggrund vurderet. Du kan eventuelt få merit i forbindelse med din RKV og dermed få afkortet din uddannelsestid på erhvervsuddannelsen. 

Sådan får du en RKV 

Når du tilmelder dig den ønskede erhvervsuddannelse for voksne (EUV) på www.optagelse.dk, indkalder vi dig automatisk til en RKV samtale i forbindelse med din optagelse. 

Ønsker du at få en realkompetencevurdering, inden du søger ind på en erhvervsuddannelse for voksne (EUV) og dermed få et overblik over, hvor meget afkortning du kan få på den ønskede uddannelse, kan du tilmelde dig en realkompetencevurdering (RKV) før erhvervsuddannelse for voksne (EUV). 

Er du selvforsøgende eller beskæftiget kan du tilmelde dig direkte ved at fremsende vores tilmeldingsblanket. Bemærk, du kan tilmelde dig både til RKV Online og RKV med fysisk fremmøde. 

Er du ledig skal du være opmærksom på, at du som udgangspunkt ikke selv kan tilmelde dig en realkompetencevurdering. Du skal i stedet kontakte dit jobcenter og søge om bevilling af en realkompetencevurdering.  

Selve RKV’en 

Efter din tilmelding vil du blive kontaktet af os. Hvis ikke du allerede har vedhæftet nedenstående dokumenter sammen med ansøgningsblanketten, vil du blive bedt om at tilsende: 

  • Opdateret CV 
  • Dokumentation for erhvervserfaring. Det kan være i form af anbefalinger, funktionsbeskrivelser eller ansættelseskontrakter. Det skal fremgå tydeligt, hvilke arbejdsopgaver, du har haft. 
  • Uddannelses- eller kursusbeviser. Folkeskolebevis, grundforløbsbeviser, certifikater mv. – tag alt med, hvad du har. 
  • Afgangsbevis fra 9. eller 10. klasse, så du kan dokumentere kravet om karakteren 02 i gennemsnit i dansk og matematik (gl. skala 6). 
  • Har du relevant erhvervserfaring, som ikke er forældet, vil du højst sandsynligt blive kontaktet til faglig vurdering hos os. 

På baggrund af realkompetencevurderingen vil vi udarbejde en RKV plan, og evt. en EUV uddannelsesplan over dit uddannelsesforløb til den ønskede uddannelse. 

Varighed og pris 

En realkompetencevurdering kan vare fra 0,5 dag og op til 5 dage. 

Er du selvforsørgende eller beskæftiget, er RKV gratis. Er du ledig, kan du eller dit jobcenter kontakte RKV-sekretær Lenette Hein på e-mail: lnhn@fhavnhs.dk eller tlf. 9620 5508 og få yderligere information. 

Lenette Hein
Uddannelsessekretær