EUD - Den korteste vej til erhvervslivet

Du er klar til en erhvervsuddannelse, som har fokus på det praktiske. Efter max ét år på grundforløb på handelsskolen er du klar til at blive en del af erhvervslivet, og efter to år i praktik i en virksomhed er du færdiguddannet.

 

The value of parameter 'id' must be either a string or an integer

Hvem er du?

Du kan begynde på en erhvervsuddannelse på flere måder. Din start afhænger af din alder, uddannelsesbaggrund og om du har en praktikplads, før du starter. For at søge om optagelse på EUD skal du have afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse med mindst 02 i karakter i fagene dansk og matematik.

Grundforløb 1

20 uger

Grundforløb 2

20 uger

Hovedforløb

2 år

Grundforløb

20 uger

Hovedforløb

2 år

Grundforløb

10 uger

Hovedforløb

2 år

GF

5 uger

Hovedforløb

2 år

Uddannelsens grundforløb


Grundforløb - varighed 20 - 40 uger
Det merkantile EUD-forløb begynder med et grundforløb på 20- 40 uger afhængigt af din baggrund (se dit forløb i figuren ovenfor). Grundforløbet består af to dele grundforløb 1 (GF1) og grundforløb 2 (GF2), der hver tager 20 uger. På grundforløb 1 arbejder du projektorienteret. På grundforløb 2 specialiserer du dig inden for den retning, du har valgt - handel eller detail.

Hovedforløb - varighed 2 år
Inden du kan begynde på hovedforløbet, skal du have afsluttet GF2. Hovedforløbet varer 2 år og veksler mellem praktik og skoleophold på 1-4 uger ad gangen på Frederikshavn Handelsskole eller andre handelsskoler (i alt 5-17 uger afhængig af speciale). I den sidste halvdel af din praktiktid skal du lave en fagprøve, som skal bestås med mindst 02 i karakter.

Når skole- og praktikdel er afsluttet og bestået, får du et uddannelsesbevis.