Styrk din sprogfærdigheder og få en fordel jobmæssigt

På GF1 har du mulighed for at komme på et tre ugers studieophold i udlandet. Under dit studieophold går du i skole, og har en dagligdag hos en lokal værtsfamilie, hvormed du træner dine sprogkundskaber på daglig basis.

Dine styrkede sprogkundskaber giver dig en erhvervsmæssig fordel, idet mange virksomheder har et internationalt perspektiv og derfor er solide sprogkundskaber en velanset kompetence. 

Udover at styrke dine sprogkompetencer giver turen dig også indsigt i en anden kultur, ligesom du får en masse nye venner og bekendtskaber samt oplevelser med i bagagen hjem. 

Elevernes oplevelser
Søndag d. 24 september tog vores elever på en lærerig og kulturel Erasmus+ sponsoreret rejse til Brighton, Sydøst England. Her skulle eleverne, på tværs af studieretninger, bo hos engelske værtsfamilier i tre uger og følge undervisningen på Brighton Met College. Eleverne blev undervist på engelsk, i faget General English, samt British Culture, sammen med andre udenlandske studerende.

 

Naja og Oliver har været med på udlandsturen til Brighton. Hør om deres værtsfamilier, hvilke fag de havde i skolen og om deres bedste oplevelser i England.

Dette års studietur til Brighton

Vi tager 3 uger til Brighton fra 25.09.2016 - 14.10.2016. Læs mere om turen og hvordan du søger om at komme med her

Udlandsopholdet kan åbne dører
For Mikkel fik udlandsopholdet i Brighton stor indflydelse på hans fremtidige karriere. Udlandopholdet åbnede nemlig døren til et praktiksted, hvor det normalt ikke er sandsynligt for HG/EUX-elever at komme ind.